Participació ciutadana

La Participació Ciutadana és un mecanisme per conèixer les inquietuds i l’opinió de la ciutadania per tal que la gestió municipal sigui més propera i eficaç. En aquest sentit, l’objectiu de la Regidoria de Participació Ciutadana és millorar els canals informatius i de relació amb la ciutadania, elements clau perquè la població sigui més participativa i estigui més implicada en els afers públics locals.

Per aconseguir-ho, un dels òrgans de participació que es posen a l’abast dels veïns i veïnes són els consells sectorials, espais de trobada entre el consistori i la ciutadania, on s’opina, es debat i es proposen accions amb la finalitat d’incidir amb les polítiques implementades en àmbits específics. D’acord amb el Pla Estratègic, està previst la creació de nous consells municipals i la formalització dels ja existents.

Finalment, des de la Regidoria de Participació Ciutadana també es vetlla per posar en valor a les associacions del municipi, atendre les seves necessitats i dotar-les de les eines necessàries per agilitzar la relació amb l’Ajuntament.

Com puc participar en la vida pública local?

  • A través de l’apartat “L’Ajuntament t’escolta“, un espai que permet a la ciutadania fer observacions sobre aquells assumptes relacionats amb el municipi que són susceptibles de ser resolts per alguna de les regidories del consistori.
  • A través de l’APP Mont-roig Miami Participa, que permet rebre tota la informació municipal i establir contacte amb l’Ajuntament.
  • A través de l’APP eAgora, on de forma periòdica es posen en marxa processos participatius i es poden fer propostes d’accions.