Ajuts i Subvencions

AJUTS IMPULS ECONÒMIC – convocatòria 2019

L’Àrea d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament ofereix per sisè any consecutiu un programa per a la concessió de subvencions a empresaris i emprenedors del municipi.

Es plategen dues línies d’ajuts:

  • Subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi.
  • Subvencions per impulsar la contractació de treballadors aturats a les empreses del municipi.

Les empreses interessades han de presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació requerida a les bases, al Registre General de l’Ajuntament o bé a través de la seu electrònica. La resolució de les sol·licituds s’efectuarà per ordre d’entrada al Registre fins a esgotar el crèdit. El termini de presentació de sol·licituds s’estableix fins al dia 30 de novembre de 2019.

Per més informació es pot contactar amb l’Àrea d’Impuls Econòmic, a través del telèfon 977 172 527 o bé mitjançant el correu electrònic promocio@mont-roig.com.

Documentació:

ENLLAÇOS EXTERNS D’AJUTS, SUBVENCIONS I PROGRAMES

* Els enllaços relacionats es publiquen a efectes merament informatius, sens perjudici que existeixin altres ajuts, subvencions o programes a més a més dels mencionats. Aquests ajuts i subvencions no es tramiten des de l’Àrea d’Impuls Econòmic sinó des de l’organisme convocant corresponent. 

* Els enllaços relacionats es publiquen a efectes merament informatius, sens perjudici que existeixin altres ajuts, subvencions o programes a més a més dels mencionats. Aquests ajuts i subvencions no es tramiten des de l’Àrea d’Impuls Econòmic sinó des de l’organisme convocant corresponent. 

* Els enllaços relacionats es publiquen a efectes merament informatius, sens perjudici que existeixin altres ajuts, subvencions o programes a més a més dels mencionats. Aquests ajuts i subvencions no es tramiten des de l’Àrea d’Impuls Econòmic sinó des de l’organisme convocant corresponent. 

Ajuts i subvencions
Préstecs

* Els enllaços relacionats es publiquen a efectes merament informatius, sens perjudici que existeixin altres ajuts, subvencions o programes a més a més dels mencionats. Aquests ajuts i subvencions no es tramiten des de l’Àrea d’Impuls Econòmic sinó des de l’organisme convocant corresponent. 

Programes

* Els enllaços relacionats es publiquen a efectes merament informatius, sens perjudici que existeixin altres ajuts, subvencions o programes a més a més dels mencionats. Aquests ajuts i subvencions no es tramiten des de l’Àrea d’Impuls Econòmic sinó des de l’organisme convocant corresponent. 

Pràctiques

* Els enllaços relacionats es publiquen a efectes merament informatius, sens perjudici que existeixin altres ajuts, subvencions o programes a més a més dels mencionats. Aquests ajuts i subvencions no es tramiten des de l’Àrea d’Impuls Econòmic sinó des de l’organisme convocant corresponent.