Ajuts i Subvencions

AJUTS IMPULS ECONÒMIC – convocatòria 2019

La Regidoria d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament ofereix programes per a la concessió de subvencions a empreses i persones emprenedores.

Es plantegen tres línies d’ajuts:

  • Subvencions per impulsar l’emprenedoria al municipi.
  • Subvencions per impulsar la contractació de treballadors aturats a les empreses del municipi.
  • Subvencions per a inversions destinades a l’obertura de nous establiments comercials al nucli antic de Mont-roig del Camp.

Les persones i/o empreses interessades han de presentar la corresponent sol·licitud de subvenció, juntament amb la documentació requerida a les bases, al Registre General de l’Ajuntament o bé a través de la seu electrònica.

El termini de presentació de sol·licituds per a cada una de les subvencions s’estableix fins al dia 30 de novembre del 2019.

Aquestes subvencions que s’ofereixen són compatibles, per tant, si es compleixen els requisits, se’n pot sol·licitar més d’una en el mateix any.

Per més informació es pot contactar amb l’Àrea d’Impuls Econòmic, a través del telèfon 977 172 527 o bé mitjançant el correu electrònic promocio@mont-roig.com.

Documentació:

ENLLAÇOS EXTERNS D’AJUTS, SUBVENCIONS I PROGRAMES

* Els enllaços relacionats es publiquen a efectes merament informatius, sens perjudici que existeixin altres ajuts, subvencions o programes a més a més dels mencionats. Aquests ajuts i subvencions no es tramiten des de l’Àrea d’Impuls Econòmic sinó des de l’organisme convocant corresponent. 

 

* Els enllaços relacionats es publiquen a efectes merament informatius, sens perjudici que existeixin altres ajuts, subvencions o programes a més a més dels mencionats. Aquests ajuts i subvencions no es tramiten des de l’Àrea d’Impuls Econòmic sinó des de l’organisme convocant corresponent. 

* Els enllaços relacionats es publiquen a efectes merament informatius, sens perjudici que existeixin altres ajuts, subvencions o programes a més a més dels mencionats. Aquests ajuts i subvencions no es tramiten des de l’Àrea d’Impuls Econòmic sinó des de l’organisme convocant corresponent. 

Ajuts i subvencions
Préstecs

* Els enllaços relacionats es publiquen a efectes merament informatius, sens perjudici que existeixin altres ajuts, subvencions o programes a més a més dels mencionats. Aquests ajuts i subvencions no es tramiten des de l’Àrea d’Impuls Econòmic sinó des de l’organisme convocant corresponent. 

Programes

 

* Els enllaços relacionats es publiquen a efectes merament informatius, sens perjudici que existeixin altres ajuts, subvencions o programes a més a més dels mencionats. Aquests ajuts i subvencions no es tramiten des de l’Àrea d’Impuls Econòmic sinó des de l’organisme convocant corresponent. 

Pràctiques

* Els enllaços relacionats es publiquen a efectes merament informatius, sens perjudici que existeixin altres ajuts, subvencions o programes a més a més dels mencionats. Aquests ajuts i subvencions no es tramiten des de l’Àrea d’Impuls Econòmic sinó des de l’organisme convocant corresponent.