Programa de diversificació

Alumne del programa Podem aprendre de moltes formes

Programa de diversificació curricular

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp va signar l’any 2013 un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per impulsar i donar recolzament al projecte de diversificació curricular de l’Institut Antoni Ballester “Podem aprendre de moltes formes“. Aquest projecte pretén donar suport als alumnes del 2n cicle d’Educació Secundària Obligatòria (3r i 4t d’ESO) que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral.

Les condicions per a què un alumne pugui acollir-se a aquest programa són:

  • Que l’alumne/a tingui complerts o compleixi, en el curs acadèmic en què s’incorpori al programa, l’edat de 15 anys i cursi 3r o 4t d’ESO.
  • Acceptació per part de l’alumne/a i dels seus pares o representants legals, expressada amb la signatura d’un document escrit.
  • Proposta de l’equip docent o de la comissió d’atenció a la diversitat en relació amb l’adaptació curricular de l’etapa.

L’Ajuntament, l’Entitat Pública Empresarial de serveis i obres (NOSTRESERVEIS) i l’Entitat Pública Empresarial per la gestió del cicle complet de l’aigua (NOSTRAIGUA) col·laboren amb l’Institut Antoni Ballester per a la realització d’activitats d’aplicació pràctica relacionades amb el projecte “Podem aprendre de moltes formes”. Els alumnes que participen en aquest projecte realitzen les pràctiques dos dies a la setmana en horari lectiu en les empreses municipals.