L’Entitat Pública Empresarial Nostraigua, és un entitat 100% municipal que inicia la seva activitat l’any 2011. Des d’aquest moment es genera un període transitori en el qual les tasques que corresponen a la gestió del cicle integral de l’aigua es van transferint de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp a l’Entitat.

Gestió del cicle integral de l'aigua

El dia 1 d’abril de 2014 finalitza el període transitori de la gestió del servei. Els usuaris ho perceben perquè les factures ja es confeccionen a nom de NOSTRAIGUA, que passa a ser l’Entitat Subministradora.

L’1 de juliol de 2017, amb la ferma voluntat de millorar el servei a les persones usuàries, Nostraigua inicia l’activitat de recaptació de les factures periòdiques amb mitjans propis i deixa d’utilitzar els serveis de l’organisme BASE – Gestió d’ingressos.

A les factures hi consten totes les dades del subministrament, així com les dates en què s’han realitzat les lectures dels comptadors. També s’hi detalla de forma exhaustiva quins són els imports que es facturen per la prestació del servei i quins corresponen a impostos autonòmics o estatals. La recaptació dels imports resultants de les factures se segueix realitzant des de l’organisme de recaptació BASE.

NOSTRAIGUA gestiona directament el servei d’aigua potable i de clavegueram de 13.500 abonats, amb un total de 14.500 habitatges subministrats i el sanejament en alta i depuració d’aigües residuals del municipi.

Els pilars de la gestió de NOSTRAIGUA són:

  • Compromís: ha de garantir als abonats l’oferta d’uns serveis ajustats a les seves necessitats, que ofereixin un nivell de qualitat satisfactori a un preu competitiu.
  • Eficàcia: ajust entre objectius i resultats.
  • Eficiència: optimització entre recursos i resultats.
  • Responsabilitat: consecució dels objectius fixats que han de superar la simple justificació de l’acompliment formal de les normes.
  • “Management públic”: incorporació de forma selectiva, atès que s’ha de prioritzar l’interès social enfront de l’econòmic, de les maneres d’operar del sector privat.

Per qualsevol dubte o consulta del servei, Nostraigua està disponible als telèfons habituals o bé a les oficines.

DADES DE CONTACTE

Oficina Mont-roig 
C. Riudoms 21 / Telèfon: 977837686
Oficina Miami Platja
Av. Barcelona 188, C.C. L’Illa, locals 19-20 / Tel. 977 81 03 86
Correu electrònic: info@nostraigua.cat

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

Es pot accedir als estatuts, reglaments, tarifes i a la resta de la informació i normativa de l’Entitat a:   http://www.nostraigua.cat

Per més informació sobre el cànon de l’aigua i altres tributs podeu visitar: Agència Catalana de l'Aigua