Neteja i residus

SecomsaL’Ajuntament té signat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la neteja de la via pública i la recollida i tractament de residus. La gestió es duu a terme a través de l’empresa Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA).

Teu i NetTeu i Net és la secció de Secomsa que s’ocupa dels serveis de:
– Neteja de carrers
– Recollida de residus
– Gestió de les deixalleries

NETEJA VIÀRIA

La secció Teu i Net de Secomsa s’ocupa de la neteja viària. Es disposa de tres vehicles escombradors que fan la neteja dels dos nuclis de població i les urbanitzacions. El servei compta amb peons que realitzen tasques de neteja a peu. També es disposa d’un hidronetejador mòbil per la neteja dels contenidors amb aigua a pressió i detergent.

RECOLLIDA DE RESIDUS

La recollida selectiva permet classificar cada tipus de residu amb la finalitat de poder-los reciclar o tractar-los correctament. D’aquesta manera, s’aconsegueixen beneficis mediambientals, estalvi de recursos naturals i estalvi d’energia en la fabricació de nous productes.

Cada una de les àrees disposa d’un sistema de recollida selectiva de les fraccions de vidre, paper, envasos, fracció orgànica i rebuig. Una correcta separació dels residus domèstics mitjançant contenidors específics per a cada fracció permet incrementar, significativament, el reciclatge, la recuperació i la reducció de les diferents fraccions, abaratint així també els costos derivats de tot el procés de gestió dels residus.

En aquest enllaç s’especifica quins tipus de residus es poden llençar a cada contenidor segons la seva fracció.

Teu i Net també s’encarrega de la neteja i el manteniment de les àrees de contenidors i del buidatge de les papereres de places i carrers.

GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES

Tots aquells residus especials com ara pneumàtics, fluorescents, bateries, dissolvents, pintures, piles, voluminosos, mobles, metalls, olis, ordinadors o restes de construcció, així com restes de poda i jardineria, sempre d’origen particular, es poden portar a les deixalleries municipals.

Cada residu té una secció determinada de la deixalleria. Posteriorment s’envien a les plantes de tractament corresponents perquè siguin tractats i/o reciclats. La deixalleria és un servei destinat a les ciutadanes i ciutadans particulars. Els professionals i empreses cal que es facin càrrec dels residus que generin i els gestionin correctament segons la normativa vigent.

Deixalleria de Mont-roig
Camí dels Comellarets (accés des de la carretera T-323, al punt quilomètric 1,7)
Horari: de dilluns a divendres de 15 a 18 h. Dissabtes de 9h a 12.45 h

Horari d’estiu:

 • Matins: dilluns a dissabte de 9 a 12.45 h
 • Tardes: dilluns a divendres de 16 a 19 h
 • Dissabtes: de 9 a 12.45 h
 • Per sol·licitar la recollida de mobles i residus voluminosos porta a porta cal trucar al 607 159 243

Deixalleria de Miami Platja
Avinguda de Veracruz (a la part posterior del cementiri de Miami Platja, polígon 17, parcel·la 74)
Horari: de dilluns a dissabte de 9 h a 12.45 h

Horari d’estiu:

 • Matins: dilluns a dissabte de 9 a 12.45 h
 • Tardes: dilluns a divendres de 16 a 19 h
 • Dissabtes: de 9 a 12.45 h
 • Per sol·licitar la recollida de mobles i residus voluminosos porta a porta cal trucar al 607 159 243

Treballem per facilitar el reciclatge i valorització de tots els residus. En el següent plànol s’hi relacionen diversos punts d’interès de la recollida de residus que no es poden dipositar en els contenidors convencionals de recollida selectiva, com l’oli domèstic usat o els residus tèxtils.

 • Contenidors per a la recollida del residu tèxtil
 • Contenidors per a la recollida de l’oli domèstic usat
 • Minideixalleries (CDs i DVDs, cartutxos de tinta, mòbils, càmeres de fotos, piles, bateries, bolígrafs, bombetes, etc.)
 • Deixalleries municipals

BÚSTIA D’INCIDÈNCIES

La regidoria de Residus i Neteja Viària té a disposició dels usuaris una bústia de correu electrònic per atendre les incidències que es detectin en matèria de recollida d’escombraries i neteja viària. L’objectiu és que els ciutadans/es puguin fer arribar de forma directa a l’Ajuntament totes aquelles queixes o suggeriments que tinguin en relació al servei. La direcció de correu electrònic és incidencies.teuinet@mont-roig.cat.