Activitats esportives estiu

Casals d’estiu 2021

Del 28 de juny al 27 d’agost 

L’Àrea d’Esports torna a oferir els casals d’estiu per a infants i joves amb mesures adaptades a la pandèmia del coronavirus. A continuació es pot consultar la programació:

Llibret informatiu Casal d’Estiu 2021

Llistat d’admesos/es al Casal d’Estiu 2021.

FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DELS ADMESOS/ES, del 7 al 18 de juny de 2021

Per formalitzar la inscripció dels admesos/es a les activitats d’estiu 2021, caldrà omplir la següent sol·licitud:

A més, caldrà adjuntar la següent documentació:

  • DNI de la persona que signi l’autorització (pare/mare/tutor)
  • Targeta sanitària de l’infant
  • Carnet de vacunació de l’infant
  • Justificant ingrés bancari de l’activitat
  • Autorització de participació de menors
  • Autorització per a poder marxar sol/a si escau
  • Autorització per a recollir l’infant
  • Declaració jurada de dades mèdiques
  • Full de captació de consentiment de dades i imatge

Caldrà aportar la documentació sol·licitada, les autoritzacions signades i realitzar el pagament

• PRESENCIAL: al poliesportiu corresponent, demanant cita prèvia. Podeu demanar cita prèvia enviant un correu electrònic a esportsestiu@nostreserveis.cat o bé trucant als telèfons 977 83 76 11 i 977 170 572.

• PER CORREU ELECTRÒNIC: enviant la documentació a esportsestiu@nostreserveis.cat.

Les inscripcions seguiran obertes durant tot l’estiu (*sempre que hi hagi places lliures).

SERVEI DE MENJADOR