8288/2023. Modificació Puntual núm. 24 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per la regulació de les activitats industrials admeses i de l’alçaria màxima permesa en el sector SUD-4 els Comellarets i la regulació de les energies renovables.


Expedient 15031/2023. Pla Especial per a la concreció de l’estat, els usos i aprofitament de determinats àmbits en la façana marítima litoral del Municipi de Mont-roig del Camp.

Aprovada la suspensió de llicències pel desenvolupament del Pla.

Expedient 11053/2023. Pla especial per a la regulació dels habitatges d’us turístic i de determinats establiments destinats a allotjament temporal.

Aprovada la suspensió de llicències d’habitatge d’ús turístic.

10925/2023. Conveni urbanistic àmbit SUD4 Els Comellarets.

Aprovat definitivament

Documentació


2025/2021. Modificació puntual núm. 21 del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) en determinats àmbits de l’avinguda Barcelona de Miami Platja.

Aprovat inicialment

5/2010 PG-PE Pla Especial Urbanístic en Sòl no Urbanitzable en l”ambit del Càmping Oasis Mar.

Aprovat inicialment

Documentació


2015/02 PG-MP – Modificació puntual núm. 11 del POUM, de condicions d’agrupació i segregació de les parcel.les a la Clau 1 – Nucli antic.

Aprovat inicialment.


2008/33 PG-PE – Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable en l’àmbit PE 01 “Càmping de les Arts”

Aprovat definitivament. Pendent publicació al DOGC
En vigència: 30/10/2014
Creació: 08/02/2013

Documentació