5/2010 PG-PE Pla Especial Urbanístic en Sòl no Urbanitzable en l”ambit del Càmping Oasis Mar.

Aprovat inicialment

Documentació

2015/02 PG-MP – Modificació puntjal núm. 11 del POUM, de condicions d’agrupació i segregació de les parcel.les a la Clau 1 – Nucli antic.

Aprovat inicialment.

2008/33 PG-PE – Pla especial urbanístic en Sòl No Urbanitzable en l’àmbit PE 01 “Càmping de les Arts”

Aprovat definitivament. Pendent publicació al DOGC
En vigència: 30/10/2014
Creació: 08/02/2013

Documentació