Servei de menjador escolar

Servei de menjador escolar

L’Ajuntament presta el servei de menjador escolar a les llars d’infants i a les escoles del municipi.

Aquest servei és complementari i comprèn l’àpat i l’atenció directa dels usuaris del servei en la franja horària del migdia. El preu del servei de menjador escolar és de 5,80 €/alumne/dia lectiu a les escoles.

L’empresa que ofereix el servei és:

Cuina Gestió SLU
Ignasi Iglesias, 89 – Polígon Agro-Reus
43206 Reus
Tel. 977 310 371
info@cuinagestio.com
Web Cuina Gestió