Llars d’infants

Llars d’infants (de 0 a 3 anys)

L’Ajuntament presta el servei de llars d’infants fruit dels convenis subscrits amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Les Llars d’infants són centres educatius de titularitat municipal que imparteixen el primer cicle d’educació infantil. L’objecte d’aquest servei és l’atenció educativa i assistencial d’infants entre les 16 setmanes i els 3 anys.

LLar d'infants Mare de Déu de la Roca Llar d’infants municipal Mare de Déu de la Roca          

Codi: 43008377

C. Doctor Josep Anton Sagarra, 35
43300 Mont-roig del Camp
Tel. 977 83 74 19 | 647 539 663
e3008377@xtec.cat

LLar d'infants Petete Llar d’infants municipal Petete    

Codi: 43010013

Av. Cadis, 83
43892 Miami Platja
Tel. 977 17 03 48 | 626 76 40 72
e3010013@xtec.cat

SERVEIS DE LES LLARS D’INFANTS

SERVEI ESCOLAR. Aquest servei es presta dels mesos de setembre a juny. De dilluns a divendres, pel matí de 9 a 12.30 hores i per la tarda de 15 a 17 hores. L’inici del servei coincideix amb l’inici del curs escolar i finalitza l’últim dia lectiu del mes de juny. Les famílies podran escollir entre portar els infants només pel matí o pel matí i la tarda, segons les seves necessitats.

LLAR D’ESTIU. Durant els mesos de juliol i agost les llars d’infants romandran obertes (a excepció de la última setmana del mes d’agost). Aquest servei és complementari i de caire més lúdic, atès que no es considera part del currículum educatiu. Les famílies podran escollir entre portar els infants només pel matí o pel matí i la tarda, segons les seves necessitats.

SERVEI DE MENJADOR I DESCANS POSTERIOR. Aquest servei és complementari pels alumnes del servei escolar i comprèn l’àpat en servei de càtering i l’atenció directa dels infants durant la franja horària del migdia.

SERVEI D’ACOLLIDA. Aquest servei és complementari i s’ofereix pel matí, el migdia i la tarda, en les modalitats d’usuari fix i esporàdic. La seva finalitat és poder oferir a les famílies l’estada dels infants una hora o mitja hora abans o després de l’horari del servei escolar. Durant el període estival només s’oferirà el servei d’acollida al migdia.

L’Ajuntament informa que s’estan actualitzant els preus públics de les llars d’infants i es publicaran en breu.

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021
  • Del 13 al 22 de maig de 2020.

La preinscripció es realitzarà preferentment de forma telemàtica, enviant la documentació corresponent al correu electrònic de la llar d’infants escollida.

De manera excepcional, pels casos en què els sol·licitants no puguin presentar la documentació telemàticament, les llars d’infants organitzaran la presentació presencial de sol·licituds assignant una cità prèvia. El període per presentar-les presencialment serà els dies 20, 21 i 22 de maig de 2020. En aquesta notícia trobareu més informació en relació amb la Preinscripció 2020.

  • Llar d’infants Petete de Miami Platja: trucant al 977 17 03 48 o al 626 76 40 72 (de 10 a 12 h i de 15 a 17 h), o bé enviant un correu electrònic a e3010013@xtec.cat.
  • Llar d’infants Mare de Déu de la Roca de Mont-roig: trucant al 977 83 74 19 o al 647 539 663 (de 10 a 12 h i de 15 a 17 h), o bé enviant un correu electrònic a e3008377@xtec.cat.

Per més informació visita el web d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

En data 16 de juny es publiquen les llistes definitives d’admesos i exclosos a les Llars d’Infants municipals per al curs 2020-2021:

LLAR D’ESTIU 

Les llars d’infants Petete de Miami Platja i Mare de Déu de la Roca de Mont-roig obren els dies 15 i 16 de juny les preinscripcions per a la Llar d’estiu. Aquesta preinscripció és exclusivament per a l’alumnat nou, que no està encara inscrit en cap dels dos centres. Les places que les llars oferiran aquest estiu correspon als llocs vacants d’aquells infants que ja hi estan matriculats i que no hi assistiran durant el període estival.

Recordem que les llars d’infants municipals, actualment tancades, obriran finalment el dia  1 de juliol, arran de la flexibilització de les mesures de seguretat que va fer públiques el departament d’Educació de la Generalitat, en què es va anunciar que es permetia ampliar l’horari d’obertura i els grups de nens i nenes, entre d’altres mesures.

La preinscripció es realitzarà preferentment de forma telemàtica, enviant la documentació corresponent a l’adreça oficial de la Llar d’Infants escollida:

La preinscripció es considerarà formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. La Llar d’Infants contestarà als correus justificant la recepció de la documentació per tal que el sol·licitant en tingui constància.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, les llars organitzaran la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per presentar-les presencialment.

La cita prèvia es pot demanar per telèfon el dilluns dia 15 de juny en horari de 10 a 12 h i de 15 a 17 h.

Llistat definitiu:

Llistat definitiu d’alumnes admesos/es estiu – Llar d’Infants Petete
Llistat definitiu d’alumnes admesos/es estiu – Llar d’Infants Mare de Déu de la Roca
METODOLOGIA I ALTRES TRETS D’IDENTITAT DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

A les llars d’infants municipals tenim una metodologia de treball activa on els nens i nenes es situen en l’eix central del procés d’ensenyament-aprenentatge. Creiem en uns infants actius i amb iniciativa pròpia per explorar, investigar i crear el seu propi aprenentatge, que decideix què i quan fer en funció dels seus interessos, necessitats, ritme i maduració i que és capaç de regular la seva pròpia activitat. Uns nens i nenes autònoms que necessiten explorar, investigar i descobrir tot allò que els envolta, mitjançant el joc i utilitzant tots els sentits. El nostre projecte educatiu dóna molt valor a la vida quotidiana, l’experimentació, el joc i els hàbits diaris, ja que és a través d’aquests que l’infant desenvolupa les seves capacitats.

Tots els espais de la llar són oportunitats d’aprenentatge i per això els dissenyem i planifiquem amb cura i amb diferents racons i propostes de joc perquè l’infant pugui escollir el que més li interessa. Els materials que hi oferim són variats, amb diverses possibilitats d’acció, i de diferents propietats, com poden ser materials naturals, de la vida quotidiana i no estructurats.

Entenem el paper de l’educador/a com aquella figura de referència pels infants que li ofereix seguretat i afecte, que és guia i facilitador/a d’aprenentatges, que acompanya el desenvolupament dels nens i nenes, que anima la seva acció, que els ofereix l’ajuda necessària i respecta les seves necessitats.

Un altre aspecte important del nostre projecte educatiu és la observació i la documentació pedagògica, ja que a través d’unes llibretes individuals, que inclouen text escrit i fotografies,  recollim el pas dels nens i les nenes per la llar d’infants.