Llars d’infants

Llars d’infants (de 0 a 3 anys)

L’Ajuntament presta el servei de llars d’infants fruit dels convenis subscrits amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Les Llars d’infants són centres educatius de titularitat municipal que imparteixen el primer cicle d’educació infantil. L’objecte d’aquest servei és l’atenció educativa i assistencial d’infants entre les 16 setmanes i els 3 anys.

LLar d'infants Mare de Déu de la Roca Llar d’infants municipal Mare de Déu de la Roca          
C. Doctor Josep Anton Sagarra, 35
43300 Mont-roig del Camp
Tel. 977 83 74 19
llar.infants@nostreserveis.cat
LLar d'infants Petete Llar d’infants municipal Petete    
Av. Cadis, 83
43892 Miami Platja
Tel. 977 17 03 48
llar.infants.miami@nostreserveis.cat
SERVEIS DE LES LLARS D’INFANTS

SERVEI ESCOLAR. Aquest servei es presta dels mesos de setembre a juny. De dilluns a divendres, pel matí de 9 a 12.30 hores i per la tarda de 15 a 17 hores. L’inici del servei coincideix amb l’inici del curs escolar i finalitza l’últim dia lectiu del mes de juny. Les famílies podran escollir entre portar els infants només pel matí o pel matí i la tarda, segons les seves necessitats.

LLAR D’ESTIU. Durant els mesos de juliol i agost les llars d’infants romandran obertes (a excepció de la última setmana del mes d’agost). Aquest servei és complementari i de caire més lúdic, atès que no es considera part del currículum educatiu. Les famílies podran escollir entre portar els infants només pel matí o pel matí i la tarda, segons les seves necessitats.

SERVEI DE MENJADOR I DESCANS POSTERIOR. Aquest servei és complementari pels alumnes del servei escolar i comprèn l’àpat en servei de càtering i l’atenció directa dels infants durant la franja horària del migdia.

SERVEI D’ACOLLIDA. Aquest servei és complementari i s’ofereix pel matí, el migdia i la tarda, en les modalitats d’usuari fix i esporàdic. La seva finalitat és poder oferir a les famílies l’estada dels infants una hora o mitja hora abans o després de l’horari del servei escolar. Durant el període estival només s’oferirà el servei d’acollida al migdia.

JORNADA DE PORTES OBERTES. Les jornades de portes obertes són la millor manera de què les famílies coneguin les educadores, les instal·lacions i les activitats que es realitzen durant el curs escolar a les llars d’infants municipals, i més tenint en compte que durant el mes de maig s’inicia el període de preinscripció per al nou curs escolar.

  • Llar d’infants Mare de Déu de la Roca: 6 de maig de 2019, a les 18 i a les 19 h
  • Llar d’infants Petete: 13 de maig de 17.30 a 19 h

La preinscripció és el tràmit pel qual les famílies sol·liciten que se’ls reservi una plaça per al curs 2019-2020, que com cada any començarà al mes de setembre. Perquè s’admeti un infant en aquesta etapa educativa, cal que l’1 de setembre de 2019 tingui almenys 16 setmanes edat. També es poden admetre infants al llarg del curs escolar, sempre i quan les llars d’infants municipals disposin de places vacants. La sol·licitud de preinscripció es presentarà a llar d’infants municipal escollida.

PREINSCRIPCIÓ CURS 2019-2020

  • Del 13 al 24 de maig de 2019

Per més informació visita el web d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

LLAR D’ESTIU 

Les inscripcions a la Llar d’Estiu es podran realitzar directament a les llars d’infants municipals.