Llars d’infants

Llars d’infants (de 0 a 3 anys)

L’Ajuntament presta el servei de llars d’infants fruit dels convenis subscrits amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Les Llars d’infants són centres educatius de titularitat municipal que imparteixen el primer cicle d’educació infantil. L’objecte d’aquest servei és l’atenció educativa i assistencial d’infants entre les 16 setmanes i els 3 anys.

LLar d'infants Mare de Déu de la Roca Llar d’infants municipal Mare de Déu de la Roca          

Codi: 43008377

C. Doctor Josep Anton Sagarra, 35
43300 Mont-roig del Camp
Tel. 977 83 74 19 | 647 539 663
llar.infants@nostreserveis.cat

LLar d'infants Petete Llar d’infants municipal Petete    

Codi: 43010013

Av. Cadis, 83
43892 Miami Platja
Tel. 977 17 03 48 | 626 76 40 72
llar.infants.miami@nostreserveis.cat

SERVEIS DE LES LLARS D’INFANTS

SERVEI ESCOLAR. Aquest servei es presta dels mesos de setembre a juny. De dilluns a divendres, pel matí de 9 a 12.30 hores i per la tarda de 15 a 17 hores. L’inici del servei coincideix amb l’inici del curs escolar i finalitza l’últim dia lectiu del mes de juny. Les famílies podran escollir entre portar els infants només pel matí o pel matí i la tarda, segons les seves necessitats.

LLAR D’ESTIU. Durant els mesos de juliol i agost les llars d’infants romandran obertes. Aquest servei és complementari i de caire més lúdic, atès que no es considera part del curs escolar. Les famílies podran escollir entre portar els infants només pel matí o pel matí i la tarda, segons les seves necessitats.

SERVEI DE MENJADOR I DESCANS POSTERIOR. Aquest servei és complementari pels alumnes del servei escolar i comprèn l’àpat en servei de càtering i l’atenció directa dels infants durant la franja horària del migdia.

SERVEI D’ACOLLIDA. Aquest servei és complementari, la informació del servei d’acollida (matí, migdia i/o tarda) estarà disponible a l’inici de curs a les respectives llars d’infants. El servei d’acollida anirà en funció de les mesures establertes pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

PORTES OBERTES

Llar d’Infants Mare de Déu de la Roca
Dijous 4 de maig A les 17:30 h i a les 18:30 h
Reserva cita prèvia al 977 83 74 19 llar.infants@nostreserveis.cat
Llar d’Infants Petete
Dimecres 3 de maig A les 17:30 h i a les 18:30 h
Reserva cita prèvia al 977 17 03 48 llar.infants.miami@nostreserveis.cat

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2024-2025

Díptic de les preinscripcions 2024-2025  (Descarrega el pdf)

  • Del 8 al 21 de maig de 2024.

La preincripció es realitzarà telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Entitat Pública de Serveis i Obres Nostreserveis

En cas de dubte, les families es poden adreçar a les llars d’infants, a l’oficina de Nostreserveis o a l’oficina municipal d’escolartizació (OME).

  • Llar d’infants Mare de Déu de la Roca de Mont-roig
  • Llar d’infants Petete de Miami Platja
  • Entitat Pública Empreserial de Serveis i Obres Nostreserveis
    • Telèfon 977 83 72 29
  • Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

Per més informació visita el web d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

En data 31 de maig es publiquen les llistes de sol·licitud de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

En data 17 de juny es publiquen les llistes definitives d’admesos i exclosos a les llars d’infants municipals per al curs 2024-2025.

 

LLAR D’ESTIU 

Les llars d’infants Petete de Miami Platja i Mare de Déu de la Roca de Mont-roig realitzen del 8 al 19 de maig les preinscripcions per a la Llar d’estiu. Es du a terme en les mateixes dates que la preinscripció ordinaria. Aquesta preinscripció és exclusivament per a l’alumnat nou, que no està encara inscrit en cap dels dos centres. Les places que les llars oferiran aquest estiu correspon als llocs vacants d’aquells infants que ja hi estan matriculats i que no hi assistiran durant el període estival.

La preincripció es realitzarà telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Entitat Pública de Serveis i Obres Nostreserveis. En cas de dubte, les families es poden adreçar a les llars d’infants, a l’oficina de Nostreserveis o a l’oficina municipal d’escolartizació (OME).

En data 1 de juny publiquen les llistes de sol·licitud de preinscripció al centre amb la puntuació provisional, per a la llar d’infants d’estiu 2023.

En data 15 de juny es publiquen les llistes definitives d’admesos i exclosos a les Llars d’Infants municipals per a la llar d’estiu 2023.

 

METODOLOGIA I ALTRES TRETS D’IDENTITAT DE LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

A les llars d’infants municipals tenim una metodologia de treball activa on els nens i nenes es situen en l’eix central del procés d’ensenyament-aprenentatge. Creiem en uns infants actius i amb iniciativa pròpia per explorar, investigar i crear el seu propi aprenentatge, que decideix què i quan fer en funció dels seus interessos, necessitats, ritme i maduració i que és capaç de regular la seva pròpia activitat. Uns nens i nenes autònoms que necessiten explorar, investigar i descobrir tot allò que els envolta, mitjançant el joc i utilitzant tots els sentits. El nostre projecte educatiu dóna molt valor a la vida quotidiana, l’experimentació, el joc i els hàbits diaris, ja que és a través d’aquests que l’infant desenvolupa les seves capacitats.

Tots els espais de la llar són oportunitats d’aprenentatge i per això els dissenyem i planifiquem amb cura i amb diferents racons i propostes de joc perquè l’infant pugui escollir el que més li interessa. Els materials que hi oferim són variats, amb diverses possibilitats d’acció, i de diferents propietats, com poden ser materials naturals, de la vida quotidiana i no estructurats.

Entenem el paper de l’educador/a com aquella figura de referència pels infants que li ofereix seguretat i afecte, que és guia i facilitador/a d’aprenentatges, que acompanya el desenvolupament dels nens i nenes, que anima la seva acció, que els ofereix l’ajuda necessària i respecta les seves necessitats.

Un altre aspecte important del nostre projecte educatiu és la observació i la documentació pedagògica, ja que a través d’unes llibretes individuals, que inclouen text escrit i fotografies,  recollim el pas dels nens i les nenes per la llar d’infants.