Empresaris i comerciants

El sector empresarial i comercial del municipi és la columna vertebral de l’Àrea d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament, per aquest motiu són objectiu prioritari totes aquelles accions destinades a cuidar i enfortir el potencial existent.

A més, per tal d’organitzar moltes de les accions i projectes que es duen a terme des d’aquesta àrea és fonamental tenir la visió i el recolzament del sector privat i entitats del municipi, per això s’estableixen contactes permanents amb les diferents associacions i entitats empresarials de Mont-roig i Miami Platja per tal que cooperin amb la regidoria.

De la mateixa manera quan aquestes entitats tenen alguna iniciativa, saben que poden recórrer a sol·licitar suport i col·laboració a l’Ajuntament.

AJUTS IMPULS ECONÒMIC

L’Àrea d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament impulsa cada any un programa per a la concessió de subvencions a empresaris i emprenedors del municipi.

Trobareu més informació sobre aquestes subvencions al següent enllaç: Ajuts i Subvencions

HORARIS COMERCIALS I CALENDARI DE FESTIUS PER AL 2023

Aprofitem aquest espai per informar-vos dels horaris comercials i del calendari de festius per l’any 2023.

A més, l’any 2021 Mont-roig del Camp va ser declarat municipi turístic durant tot l’any i això permet l’obertura dels establiments de la població en dies festius, limitant l’horari d’obertura al públic dels establiments comercials entre les 7 h i les 22 h, aplicable a tots aquells establiments comercials que no formin part de les excepcions a l’horari comercial general previstes als articles 36.5 i 37 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.

Us comuniquem l’Ordre del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya EMT/81/2022, de 21 d’abril, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2023.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2023 les següents:

Data Motiu Data Motiu
6 de gener Reis 12 d’octubre Festa Nacional d’Espanya
7 d’abril Divendres Sant 1 de novembre Tots Sants
10 d’abril Dilluns de Pasqua Florida 6 de desembre Dia de la Constitució
1 de maig Dia del Treball 8 de desembre  Immaculada Concepció
24 de juny Sant Joan 25 de desembre Nadal
15 d’agost L’Assumpció 26 de desembre Sant Esteve
11 de setembre Diada Nacional de Catalunya

 
Us informem que el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per l’any 2023, segons l’ordre del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya EMC/117/2021, de 25 de maig, estableix que el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius:


Any 2023:

  • 8 de gener
  • 25 de juny
  • 12 d’octubre
  • 26 de novembre
  • 6, 8 i 18 de desembre

També aprofitem per comunicar-vos que el calendari de festes locals 2023 aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 08/06/2022, és el següent:

Nucli de Mont-roig  Nucli de Miami Platja
Data Motiu Data Motiu
8 de setembre Mare de Déu de la Roca 20 de març Sant Josep
29 de setembre Sant Miquel 25 de juliol Sant Jaume

 

Tot seguit trobareu les Lleis i Ordres referides anteriorment, per tal que les pugueu consultar amb més deteniment.

Documents adjunts: