Empresaris i comerciants

El sector empresarial i comercial del municipi és la columna vertebral de l’Àrea d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament, per aquest motiu són objectiu prioritari totes aquelles accions destinades a cuidar i enfortir el potencial existent.

A més, per tal d’organitzar moltes de les accions i projectes que es duen a terme des d’aquesta àrea és fonamental tenir la visió i el recolzament del sector privat i entitats del municipi, per això s’estableixen contactes permanents amb les diferents associacions i entitats empresarials de Mont-roig i Miami Platja per tal que cooperin amb la regidoria.

De la mateixa manera quan aquestes entitats tenen alguna iniciativa, saben que poden recórrer a sol·licitar suport i col·laboració a l’Ajuntament.

AJUTS IMPULS ECONÒMIC

L’Àrea d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament impulsa cada any un programa per a la concessió de subvencions a empresaris i emprenedors del municipi.

Trobareu més informació sobre aquestes subvencions al següent enllaç: Ajuts i Subvencions

HORARIS COMERCIALS I CALENDARI DE FESTIUS PER AL 2022

Aprofitem aquest espai per informar-vos dels horaris comercials i del calendari de festius per l’any 2022.

A més, l’any 2021 Mont-roig del Camp va ser declarat municipi turístic durant tot l’any i això permet l’obertura dels establiments de la població en dies festius, limitant l’horari d’obertura al públic dels establiments comercials entre les 7 h i les 22 h, aplicable a tots aquells establiments comercials que no formin part de les excepcions a l’horari comercial general previstes als articles 36.5 i 37 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.

Us comuniquem l’Ordre del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya EMT/138/2021, de 25 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2022.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2022 les següents:

Data Motiu Data Motiu
1 de gener Cap d’any 15  d’agost L’Assumpció
6 de gener Reis 12  d’octubre Festa Nacional d’Espanya
15 d’abril Divendres Sant 1 de novembre Tots Sants
18 d’abril Dilluns de Pasqua Florida 6 de desembre Dia de la Constitució
6 de juny Dilluns de Pasqua Granada 8 de desembre  Immaculada Concepció
24 de juny Sant Joan 26 de desembre Sant Esteve

 

Us informem que el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per l’any 2021, segons l’ordre del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya EMC/129/2019 del 28 de juny, estableix que els diumenges i festius que els establiments de Catalunya poden romandre oberts al públic són:

Us informem que el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per l’any 2022, segons l’ordre del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya EMC/117/2021, de 25 de maig, estableix que el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius.

Any 2022:

  • 2 i 9 de gener
  • 6 i 26 de juny
  • 15 d’agost
  • 6, 8 i 18 de desembre

També aprofitem per comunicar-vos que el calendari de festes locals 2022 aprovat pel Ple de l’Ajuntament, és el següent:

Nucli de Mont-roig  Nucli de Miami Platja
Data Motiu Data Motiu
8 de setembre Mare de Déu de la Roca 21 de març Sant Josep
29 de setembre Sant Miquel 25 de juliol Sant Jaume

 

Tot seguit trobareu les Lleis i Ordres referides anteriorment, per tal que les pugueu consultar amb més deteniment.

Documents adjunts: