Empresaris i comerciants

El sector empresarial i comercial del municipi és la columna vertebral de l’Àrea d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament, per aquest motiu són objectiu prioritari totes aquelles accions destinades a cuidar i enfortir el potencial existent.

A més, per tal d’organitzar moltes de les accions i projectes que es duen a terme des d’aquesta àrea és fonamental tenir la visió i el recolzament del sector privat i entitats del municipi, per això s’estableixen contactes permanents amb les diferents associacions i entitats empresarials de Mont-roig i Miami Platja per tal que cooperin amb la regidoria.

De la mateixa manera quan aquestes entitats tenen alguna iniciativa, saben que poden recórrer a sol·licitar suport i col·laboració a l’Ajuntament.

AJUTS IMPULS ECONÒMIC

L’Àrea d’Impuls Econòmic de l’Ajuntament impulsa cada any un programa per a la concessió de subvencions a empresaris i emprenedors del municipi.

Trobareu més informació sobre aquestes subvencions al següent enllaç: Ajuts i Subvencions

HORARIS COMERCIALS I CALENDARI DE FESTIUS PER AL 2024

Aprofitem aquest espai per informar-vos dels horaris comercials i del calendari de festius per l’any 2024.

A més, l’any 2021 Mont-roig del Camp va ser declarat municipi turístic durant tot l’any i això permet l’obertura dels establiments de la població en dies festius, limitant l’horari d’obertura al públic dels establiments comercials entre les 7 h i les 22 h, aplicable a tots aquells establiments comercials que no formin part de les excepcions a l’horari comercial general previstes als articles 36.5 i 37 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.

CALENDARI OFICIAL DE FESTES LABORALS A CATALUNYA:

Ordre del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya EMT/153/2023, de 29 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2024.

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2024 les següents:

Data Motiu Data Motiu
1 de gener Cap d’any 11 de setembre Diada Nacional de Catalunya
6 de gener Reis 12 d’octubre Festa Nacional d’Espanya
29 de març Divendres Sant 1 de novembre Tots Sants
1 d’abril Dilluns de Pasqua 6 de desembre Dia de la Constitució
1 de maig Festa del Treball 25 de desembre Nadal
24 de juny Sant Joan 26 de desembre Sant Esteve
15 d’agost L’Assumpció    

De les tretze festes esmentades n’hi haurà una, a triar entre el 6 de gener, el 1 d’abril, el 24 de juny i el 26 de desembre, que tindrà el caràcter de recuperable. Les altres dotze seran de caràcter retribuït i no recuperable.

CALENDARI OBERTURA ESTABLIMENTS COMERCIALS:

L’ordre del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya EMT/185/2023, de 14 de juliol, estableix el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per a l’any 2024.

  • 8 de gener
  • 7 de gener
  • 30 de juny
  • 12 d’octubre
  • 1, 8, 15, 22 i 29 de desembre

FESTES LOCALS:

També aprofitem per comunicar-vos que el calendari de festes locals 2024 aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 12/07/2023, és el següent:

Nucli de Mont-roig Nucli de Miami
Data Motiu Data Motiu
9 de setembre Mare de Déu de la Roca 19 de març Sant Josep
30 de setembre Sant Miquel 25 de juliol Sant Jaume

Tot seguit trobareu les Ordres referides anteriorment, per tal que les pugueu consultar amb més deteniment.

Documents adjunts: