Esports per a infants

Classes de natacióL’Àrea d’Esports també ofereix diverses activitats per afomentar l’esport entre els nens i nenes de diverses edats.

BÀSQUET: Activitat esportiva i de formació dirigida a nens/es de categoria benjamí (8-9 anys) 2012-2013 i aleví (10-11 anys) 2010-2011. L’objectiu és la iniciació esportiva per adquirir la màxima riquesa motriu i poder descobrir el bàsquet amb els més novells i millorar els aspectes tècnics amb els avançats. Les programacions de cada activitat tenen com a denominador comú, la formació integral dels seus participants, treballant les capacitats i habilitats en l’àmbit físic, cognitiu i social. L’activitat es desenvoluparà als centres educatius, amb una durada d’1 h i 15 minuts. Els primers 15 min. es deixarà un espai per berenar i posteriorment 1 hora d’activitat.

DIVERESPORTS: Activitat formativa d’iniciació esportiva i adquisició d’hàbits motrius, dirigida a alumnes de P3, P4 i P5 d’Educació Infantil, amb el següent contingut: equilibri i ritme. Domini del cos. Jocs: d’afirmació i de cooperació. Esbarjo, sociabilitat i respecte de les normes dels jocs. Motricitat: coordinació dinàmica general, orientació temporoespacial, desplaçaments (córrer, saltar, quadrupèdies, peu coix, etc.). Esports de pilota: tècniques bàsiques de control i domini de la pilota: la coordinació: ull-mà, ull-peu i ull-cap (botar, xutar, passar, rebre, conduir, llançar, etc.) L’activitat té una durada d’1 h 15 minuts. Els primers 15 min. es deixarà un espai per berenar i posteriorment 1 hora d’activitat.

HORA ESPORT JOVE: Activitat esportiva i de formació dirigida a alumnes entre 1e i 4t d’Institut. Aquesta hora esportiva es realitzar amb coordinació amb el departament d’Educació Física dels Instituts del municipi. Amb els principals objectius de conèixer els aspectes bàsics del funcionament del cos i els beneficis que suposa l’adquisició d’hàbits d’exercici físic. Aconseguir participació en activitats de grup. Col·laborar especialment en la formació personal i social dels alumnes i les alumnes.

NATACIÓ: L’objectiu és dominar el medi aquàtic per poder desenvolupar-se amb control i comoditat dins l’aigua. Material necessari: Banyador, gorra de bany, tovallola, sabatilles de plàstic o goma i roba de recanvi.

A més, diverses entitats locals organitzen activitats per als infants amb l’objectiu de contribuir en el foment de l’esport. Informa-te’n als poliesportius!

Les inscripcions es podrán realitzar a partir del día 20 de setembre del 2021. Per realitzar la inscripció caldrà complimentar:

  • El full d’inscripció a les activitats esportives. (descarrega el pdf)
  • Declaració responsables menors (COVID). (descarrega el pdf)
  • D.N.I. de qui signa l’autorització (pare, mare o tutor)
  • Targeta Sanitària del nen/a (CAT SALUT)
  • Autorització per recollir al nen/a del centre escolar (descarrega el document)

Aquesta documentació es pot enviar per correu electrònic a esports@nostreserveis.cat o de manera presencial als Poliesportius Municipals de Mont-roig o Miami Platja. No s’ha d’efectuar el pagament fins no rebre el correu de confirmació de plaça.

MESURES DE PREVENCIÓ ENFRONT DE LA COVID-19:

ALTRES DOCUMENTS