Actualment no hi ha cap expedient en tràmit exposició pública.