Impuls Econòmic i Ocupació

L’Àrea d’Impuls Econòmic i Ocupació de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp té com a objectiu principal recolzar, desenvolupar i afavorir els diferents factors econòmics del municipi.

Realitzem, doncs, serveis per les persones que visquin al municipi i estiguin dins la població activa (aproximadament entre 16 i 65 anys) i serveis per les empreses, des dels autònoms fins a delegacions d’empreses internacionals dins el nostre municipi.

Destaquem, com actuacions de llarg recorregut: la Borsa de Treball Municipal (juntament amb el Club de Feina), la creació i desenvolupament d’accions dirigides al sector comercial i empresarial, la promoció del sòl industrial, l’assessorament i suport a emprenedors i l’oferta formativa a través de les càpsules o cursos formatius especialment per a persones aturades o en edat de població activa.

 

ÀREA D’IMPULS ECONÒMIC I OCUPACIÓ – Ajuntament de Mont-roig del Camp

— A Miami Platja, situat a l’ESPAI Centre de Treball Compartit (Av. de Màlaga, 32) – Tel 977 172527 – Dilluns a divendresde 9 a 14 h. promocio@mont-roig.cat

— A Mont-roig del Camp, situat a la Biblioteca Municipal (C. M. de Déu de la Roca, 5) – Tel. 977 837512 – Cada dimecres de 9h a 12h. (Temporalment fora de servei) promocio@mont-roig.cat

 

L’ESPAI – Centre de Treball Compartit

Consulta els serveis que s’hi ofereixen!

Flyer Espai

Reglament funcionament l’Espai

A Miami Platja, situat a l’ESPAI Centre de Treball Compartit. Tel 977 172527.  (Av. de Màlaga, 32). Dilluns a divendresde 9 a 14 h.