Serveis municipals

Els municipis en funció de la seva població han de donar una sèrie de serveis. Aquests serveis es poden donar per mitjans propis o en associació amb d’altres municipis.

Tots els municipis
 • Enllumenat públic
 • Cementiri
 • Recollida de residus
 • Neteja viaria
 • Abastament domiciliari d’aigua potable
 • Clavegueram
 • Accés als nuclis de població
 • Pavimentació de les vies públiques
Municipis amb més de 5.000 habitants
 • Parcs públics
 • Biblioteca pública
 • Tractament de residus