13. HOTEL MIAMI PLATJA

Fotografia cedida per Núria Esquius Sánchez (Fons familiar de Marcel·lí Esquius García).

La primera pedra de l’edifici es va col·locar l’any 1957 i l’any següent ja es va inaugurar.

L’hotel va ser encarregat pel mateix Marcel·lí Esquius. L’establiment estava obert les 24 hores del dia i tenia una gran afluència de gent donada la seva bona situació al pas de la Nacional-340.

Actualment aquest espai està ocupat per un supermercat.

13. HOTEL MIAMI PLATJA

Fotografía cedida por Núria Esquius Sánchez (Fondo familiar de Marcel·lí Esquius García).

La primera piedra del edificio se colocó en 1957 y en el año siguiente ya se inauguró.

El hotel fue encargado por el mismo Marcel·lí Esquius. El establecimiento estaba abierto las 24 horas del día y tenía una gran afluencia de gente dada su buena situación al paso de la Carretera Nacional-340.

Actualmente este espacio está ocupado por un supermercado.