Comissions Informatives

Les Comissions Informatives són òrgans municipals als quals se’ls encarrega l’estudi, l’informe i la consulta de tots els assumptes que es proposen a l’aprovació del Ple municipal, o de la Junta de Govern Local, quan actua per delegació del Ple, o bé, quan la Junta de Govern Local ho requereix.

Correspon al Ple determinar el nombre i denominació de les comissions d’estudi, informe o consulta, que també es poden constituir amb caràcter temporal per tractar temes específics.

Les comissions són integrades per membres de la corporació designats pels diferents grups polítics d’acord amb els criteris de proporcionalitat que es determinen en la composició del Ple.

Actualment, a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp hi ha les següents comissions de caràcter permanent que duen a terme les seves sessions el primer dimecres de cada mes:

Comissió informativa de l’àrea de drets socials i serveis a les persones

La Comissió informativa de l’àrea de drets socials i serveis a les persones celebrarà les sessions ordinàries el primer dimecres de cada mes a les 12:00 hores. En cas que aquest dia sigui inhàbil es celebrarà el dia hàbil següent a la mateixa hora, i està integrada per les persones següents:

TITULARS SUPLENTS
President L’Alcalde
Vocals Maria del Mar Urisel Roca (PSC) Jordi Alemany Ardit
Josep Rovira Pujol (CMM) Annabel Garcia Echevarria
Irene Aragonès Gracia (ERC-AM) Manel Vilajosana Ferràndiz
Elvira Montagud Pérez (IMM) Vicente Pérez Mula
Juan Miguel Jareño (Vox)

Comissió informativa de l’àrea d’espai públic, territori i sostenibilitat

La Comissió informativa de l’àrea d’espai públic, territori i sostenibilitat celebrarà les sessions ordinàries el primer dimecres de cada mes a les 12:20 hores. En cas que aquest dia sigui inhàbil es celebrarà el dia hàbil següent a la mateixa hora, i està integrada per les persones següents:

TITULARS SUPLENTS
President L’Alcalde
Vocals Miguel del Viso Romanos (PSC) Yolanda Pérez Díaz
M. Amèlia Bargalló Castellnou (CMM) Serena Gispert Giménez
Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-AM) Irene Aragonès Gràcia
Vicente Pérez Mula (IMM) Elvira Montagud Pérez
Juan Miguel Jareño López (Vox)

Comissió Informativa de l’àrea de promoció econòmica i de municipi

La Comissió informativa de l’àrea promoció econòmica i de municipi celebrarà les sessions ordinàries el primer dimecres de cada mes a les 12:40 hores. En cas que aquest dia sigui inhàbil es celebrarà el dia hàbil següent a la mateixa hora, i està integrada per les persones següents:

TITULARS SUPLENTS
President L’Alcalde
Vocals Jordi Alemany Ardit (PSC) Maria del Mar Urisel Roca
M. Amèlia Bargalló Castellnou (CMM) Serena Gispert Giménez
Irene Aragonès Gràcia (ERC-AM) Manel Vilajosana Ferrandiz
Elvira Montagud Pérez (IMM) Vicente Pérez Mula
Juan Miguel Jareño López (Vox)

Comissió Informativa de l’àrea de gestió interna, govern obert i hisenda

La Comissió informativa de l’àrea de gestió interna, govern obert i hisenda celebrarà les sessions ordinàries el primer dimecres de cada mes a les 13:00 hores. En cas que aquest dia sigui inhàbil es celebrarà el dia hàbil següent a la mateixa hora, i està integrada per les persones següents:

TITULARS SUPLENTS
President L’Alcalde
Vocals Cristina Llorens Pardo (PSC) Miguel del Viso Romanos
Serena Gispert Giménez (CMM) M. Amèlia Bargalló Castellnou
Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC-AM) Irene Aragonès Gràcia
Vicente Pérez Mula (IMM) Elvira Montagud Pérez
Juan Miguel Jareño López (Vox)