Comissions Informatives

Les Comissions Informatives són òrgans municipals als quals se’ls encarrega l’estudi, l’informe i la consulta de tots els assumptes que es proposen a l’aprovació del Ple municipal, o de la Junta de Govern Local, quan actua per delegació del Ple, o bé, quan la Junta de Govern Local ho requereix.

Correspon al Ple determinar el nombre i denominació de les comissions d’estudi, informe o consulta, que també es poden constituir amb caràcter temporal per tractar temes específics.

Les comissions són integrades per membres de la corporació designats pels diferents grups polítics d’acord amb els criteris de proporcionalitat que es determinen en la composició del Ple.

Actualment, a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp hi ha les següents comissions de caràcter permanent que duen a terme les seves sessions el primer dimecres de cada mes:

Comissió informativa de l’àrea de drets socials i serveis a les persones

La Comissió informativa de l’àrea de drets socials i serveis a les persones celebrarà les sessions ordinàries el primer dimecres de cada mes a les 12:00 hores. En cas que aquest dia sigui inhàbil es celebrarà el dia hàbil següent a la mateixa hora, i està integrada per les persones següents:

TITULARS SUPLENTS
President L’Alcalde
Vocals Àngel Redondo Ruizaguirre (PSC) Jordi Alemany
Amèlia Bargalló Castellnou (JMM) Francisco Chamizo Quesada
Abbas Amir Aarab (ERC) Irene Aragonès Gràcia
Elvira Montagud Pérez (AMM-Vx+) Ferran Pellicer Roca
Armando Franco (C’s)
Vicente Pérez Mula (IMM)

Comissió informativa de l’àrea d’espai públic, territori i sostenibilitat

La Comissió informativa de l’àrea d’espai públic, territori i sostenibilitat celebrarà les sessions ordinàries el primer dimecres de cada mes a les 12:20 hores. En cas que aquest dia sigui inhàbil es celebrarà el dia hàbil següent a la mateixa hora, i està integrada per les persones següents:

TITULARS SUPLENTS
President L’Alcalde
Vocals Jordi Alemany (PSC) Àngel Redondo Ruizaguirre
Jose Francisco Moreno Herrero (JMM) Francisco Chamizo Quesada
Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC) Abbas Amir Aarab
Ferran Pellicer Roca (AMM-Vx+) Elvira Montagud Pérez
Armando Franco (C’s)
Vicente Pérez Mula (IMM)

Comissió Informativa de l’àrea de promoció econòmica i de municipi

La Comissió informativa de l’àrea promoció econòmica i de municipi celebrarà les sessions ordinàries el primer dimecres de cada mes a les 12:40 hores. En cas que aquest dia sigui inhàbil es celebrarà el dia hàbil següent a la mateixa hora, i està integrada per les persones següents:

TITULARS SUPLENTS
President L’Alcalde
Vocals Yolanda Pérez Diaz (PSC) Àngel Redondo Ruizaguirre
Francisco Chamizo Quesada (JMM) Amèlia Bargalló Castellnou
Irene Aragonès Gràcia (ERC) Manel Vilajosana Ferrandiz
Elvira Montagud Pérez (AMM-Vx+) Ferran Pellicer Roca
Armando Franco (C’s)
Vicente Pérez Mula (IMM)

Comissió Informativa de l’àrea de gestió interna, govern obert i hisenda

La Comissió informativa de l’àrea de gestió interna, govern obert i hisenda celebrarà les sessions ordinàries el primer dimecres de cada mes a les 13:00 hores. En cas que aquest dia sigui inhàbil es celebrarà el dia hàbil següent a la mateixa hora, i està integrada per les persones següents:

TITULARS SUPLENTS
President L’Alcalde
Vocals Jordi Alemany (PSC) Yolanda Pérez Díaz
Jose Francisco Moreno Herrero (JMM) Amèlia Bargalló Castellnou
Manel Vilajosana Ferrandiz (ERC) Irene Aragonès Gràcia
Ferran Pellicer Roca (AMM-Vx+) Elvira Montagud Pérez
Armando Franco (C’s)
Vicente Pérez Mula (IMM)

 

  • Altres Comissions: integrades per tots els regidors delegats.

Comissió de govern i seguiment del plans estratègics

La Comissió de govern i seguiment dels plans estratègics celebrarà les sessions ordinàries tots els dijous a les 13:00 hores, si és inhàbil es celebrarà el dia hàbil posterior.