Carretera Nacional 340

10. CARRETERA NACIONAL 340

Fotografia cedida per Núria Esquius Sánchez (Fons familiar de Marcel·lí Esquius García).

Fotografia de l’any 1956 que mostra la carretera N-340 o carretera de la Mediterrània que uneix les ciutats de Cadis amb Barcelona i que transcorre al llarg de tota la costa de la Mediterrània.

Al llarg del seu recorregut, la N-340 ha sigut desdoblada i convertida en autovia, al nostre municipi això va ocórrer l’any 2009, quan es va obrir el tram de l’A7 entre Mont-roig del Camp i l’Hospitalet de l’Infant. Això va significar l’alliberament de la major part del trànsit de la nacional que travessa de punta a punta el tram urbà de Miami Platja. Des d’aleshores l’avinguda Barcelona ha passat a esdevenir l’eix urbanístic i comercial del nucli de Miami Platja.

10. CARRETERA NACIONAL 340

Fotografía cedida por Nuria Esquivos Sánchez (Fondo familiar de Marcel·lí Esquius García).

Fotografía del año 1956 que muestra la carretera N-340 o carretera del Mediterráneo que une las ciudades de Cádiz con Barcelona y que transcurre a lo largo de toda la costa del Mediterráneo.

A lo largo de su recorrido, la N-340 ha sido desdoblada y convertida en autovía, en nuestro municipio esto ocurrió en 2009, cuando se abrió el tramo de la A7 entre Mont-roig del Camp y l’Hospitalet de l’Infant. Esto significó la liberación de la mayor parte del tráfico de la nacional que travesaba de punta a punta el tramo urbano de Miami Playa. Desde entonces la avenida Barcelona ha pasado a ser el eje urbanístico y comercial del núcleo de Miami Platja.