Torreón de Miami Platja

9. TORREÓ DE MIAMI

Fotografia cedida per Núria Esquius Sánchez (Fons familiar de Marcel·lí Esquius García).

En la imatge es pot apreciar el Torreó a la dreta i a l’esquerra la construcció de l’edifici que després esdevindria l’Hotel Calazul, actualment un bloc d’apartaments, però que segurament fou el segon establiment hoteler de Miami Platja.

El Torreó és la insígnia de la costa de Miami, perquè va ser realitzada a inicis de la urbanització de la zona. En concret el Torreó evoca l’antiga torre dels Penyals que va ser construïda el 1574 i volada a canonades per l’armada anglesa el 17 de juny de 1813. També va ser punt de vigia de la Guàrdia Civil.

La transformació urbanística de la costa és evident, però si ens acostem al peu del Torreó podrem gaudir d’una esplèndida vista sobre les transparents aigües de les cales de Miami Platja i de tota la mar Mediterrània.

9. TORREÓN DE MIAMI

Fotografía cedida por Nuria Esquivos Sánchez (Fondo familiar de Marcel·lí Esquius García).

En la imagen se puede apreciar el Torreón a la derecha y a la izquierda la construcción del edificio que después se convertiría en el Hotel Calazul, actualmente un bloque de apartamentos, pero que seguramente fue el segundo establecimiento hotelero de Miami Playa.

El Torreón es la insignia de la costa de Miami, porque fue realizada a inicios de la urbanización de la zona. En concreto el Torreón evoca a una antigua torre que fue construida el 1574 y volada a cañonazos por la armada inglesa el 17 de junio de 1813. También fue punto de vigía de la Guardia Civil.

La transformación urbanística de la costa es evidente, pero si nos acercamos al pie del Torreón podremos disfrutar de una espléndida vista sobre las transparentes aguas de las calas de Miami Playa y de todo el mar Mediterráneo.