5. PLAÇA DE  JOAN MIRÓ

Postal cedida per Modest Rofes Navarro al Centre d’Estudis Mont-rogencs.

La postal segurament data de principis del segle XX. La plaça és un dels centres neuràlgics de Mont-roig i està presidida pel Portal d’Avall, la torre del campanar i la font adossada a l’Església Vella.

Si volem entendre el Mont-roig medieval l’hem de visualitzar com un poble emmurallat, presidit pel castell del senyor feudal. El Portal d’Avall, des d’on s’enfila el carrer Major, era l’antic portal major d’entrada a la vila closa i formava part de seva muralla. Es desconeix la cronologia original del portal, l’actual data de 1595, com bé es pot apreciar en un escut que presideix la dovella central de l’arcada.

La plaça antigament també s’havia anomenat del Raval, de l’Església, de Castelar i del Generalísimo.

El nom actual és va establir el dia 29 d’abril de 1979 per homenatjar a l’artista Joan Miró, que va ser present en la festa d’homenatge.

PLAZA DE JOAN MIRÓ

Postal cedida per Modest Rofes Navarro al Centre d’Estudis Mont-rogencs.

La postal es seguramente de principios del siglo XX. La plaza es uno de los centros neurálgicos de Mont-roig y está presidida por el portal d’Avall (de abajo), la torre del campanario y la fuente adosada a la pared exterior de la iglesia.

Si queremos entender el Mont-roig medieval lo tenemos que visualizar como un pueblo amurallado, presidido por el castillo del señor feudal. El Portal d’Avall, desde donde se ensarta la calle Major, era el antiguo portal mayor de entrada a la villa cerrada y formaba parte de su muralla. Se desconoce la cronología original del portal, la actual lleva la fecha de 1595, como bien se puede apreciar en un escudo que preside la dovela central de la arcada.

La plaza antiguamente también se había denominado del Arrabal, de la Iglesia, de Castelar y del Generalísimo.

El nombre actual se estableció el día 29 de abril de 1979 para homenajear al artista Joan Miró, que fue presente en la fiesta de homenaje.