Primeros edificios de Miami Platja

14. PRIMERS EDIFICIS DE MIAMI PLATJA

Fotografia cedida per Núria Esquius Sánchez (Fons familiar de Marcel·lí Esquius García).

La imatge va ser feta el 1956. L’embrió de Miami Platja va ser l’actual zona que ocupa la plaça Tarragona. A costat i costat de la carretera Nacional 340 (actual avinguda Barcelona) s’hi van construir els primers edificis. A la dreta hi podem observar l’Hotel Miami i a l’esquerra l’oficina d’informació i venda de parcel·les on s’atenia aquelles persones que volien adquirir una finca.

14. PRIMEROS EDIFICIOS DE MIAMI PLATJA

Fotografía cedida por Núria Esquius Sánchez (Fondo familiar de Marcel·lí Esquius García).

La imagen fue hecha en 1956. El embrión de Miami Playa fue la actual zona que ocupa la plaza Tarragona. A lado y lado de la carretera Nacional 340 (actual avenida Barcelona) se construyeron los primeros edificios. A la derecha podemos observar el Hotel Miami y a la izquierda la oficina de información y venta de parcelas donde se atendía aquellas personas que querían adquirir una finca.