Comunicat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Comunicat de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp recorda que prestarà suport legal a qualsevol treballador o treballadora municipal que hagi rebut atacs contra el seu honor i la seva imatge personal a conseqüència de l’exercici legítim de les seves funcions o càrrecs públics. Així li ha traslladat la corporació a una funcionària municipal del Departament de Festes que durant els darrers dies ha patit injúries i atacs contra la seva persona a les xarxes socials per la suspensió temporal de la festa de cap d’any a Mont-roig. Recordem que la festa es va haver de suspendre temporalment per la manca de seguretat, tal i com marca la normativa, després que l’empresa contractada a tal efecte no es presentés a prestar el servei.

La defensa jurídica i la protecció de l’Administració Pública als seus funcionaris es troba recollit a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (article 14, apartat f).

Per altra banda, l’Ajuntament informa que els Serveis Jurídics Municipals es troben ja preparant el cas per portar als tribunals a l’empresa de seguretat PREVENCIÓ I GESTIÓ D’EMERGÈNCIES S.L per incompliment de contracte i pels danys i perjudicis causats.

Comparteix aquest article