Convocatòries

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per la Junta de Govern Local. Aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà un termini de 20 dies naturals (o el termini que estableixin les bases específiques) a partir de la última publicació, per presentar les instàncies a les OMACS de Miami i Mont-roig.

 Bases Generals que regulen els processos selectius

PROCESSOS EN CURS

Processos selectius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Convocatòria i bases específiques per a l’accés, mitjançant concurs-oposició per promoció interna, de dues places de Caporal de la Policia Local de Mont-roig del Camp

Termini de presentació sol·licituds: del 5 al 25 de setembre de 2017

Convocatòria i bases específiques per a l’accés, mitjançant concurs-oposició per promoció interna, d’una plaça de Sotsinspector de la Policia Local de Mont-roig del Camp

Termini de presentació sol·licituds: del 5 al 25 de setembre de 2017

Convocatòria i bases borsa de treball de Dinamitzador/a de Joventut

Termini de presentació sol·licituds: de l’1 al 15 de setembre de 2017

Convocatòria Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 

Termini de presentació sol·licituds: del 30 d’agost al 14 de setembre de 2017

Processos selectius Nostreserveis

Borsa de treball de tècnic/a esportiu/a 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 d’abril al 10 de maig de 2017