Convocatòries

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per la Junta de Govern Local. Aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà un termini de 20 dies naturals (o el termini que estableixin les bases específiques) a partir de la última publicació, per presentar les instàncies a les OMACS de Miami i Mont-roig.

Bases Generals que regulen els processos selectius

PROCESSOS EN CURS

Processos selectius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Convocatòria Pla d’Ocupació Municipal 2017

Termini de presentació sol·licituds: del 10 al 23 de novembre de 2017

Convocatòria 19 places d’Administratiu/va, funcionari interí en torn de promoció interna

Termini de presentació sol·licituds: del 16 de novembre  al 5 de desembre de 2017

Convocatòria 2 places d’Administratiu/va, funcionari de carrera en torn de promoció interna

Termini de presentació sol·licituds: del 18 d’octubre al 6 de novembre de 2017

Convocatòria i bases específiques per a l’accés, mitjançant concurs-oposició per promoció interna, de dues places de Caporal de la Policia Local de Mont-roig del Camp

Termini de presentació sol·licituds: del 5 al 25 de setembre de 2017

Convocatòria i bases específiques per a l’accés, mitjançant concurs-oposició per promoció interna, d’una plaça de Sotsinspector de la Policia Local de Mont-roig del Camp

Termini de presentació sol·licituds: del 5 al 25 de setembre de 2017

Convocatòria i bases borsa de treball Dinamitzador Joventut

Termini de presentació sol·licituds: de l’1 al 15 de setembre de 2017

Convocatòria Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local 

Termini de presentació sol·licituds: del 30 d’agost al 14 de setembre de 2017

Processos selectius Nostreserveis

Borsa de treball d’oficial de jardineria

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 al 29 de novembre de 2017

Borsa de treball de peó

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 al 29 de novembre de 2017

Borsa de treball de tècnic/a esportiu/a 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 d’abril al 10 de maig de 2017