Convocatòries

Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per la Junta de Govern Local. Aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà un termini de 20 dies naturals (o el termini que estableixin les bases específiques) a partir de la última publicació, per presentar les instàncies a les OMACS de Miami i Mont-roig.

PROCESSOS EN CURS

Processos selectius Nostreserveis

Borsa de treball de peons per la brigada municipal

El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 d’abril al 10 de maig de 2017

Borsa de treball de xòfers per la brigada municipal

El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 d’abril al 10 de maig de 2017

Borsa de treball de mestres i educadors/es per les llars d’infants municipals

El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 d’abril al 10 de maig de 2017

Borsa de treball de tècnic/a esportiu/a

El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 d’abril al 10 de maig de 2017

Borsa de treball de monitor/a de lleure, auxiliar de lleure i especialista esportiu

El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 d’abril al 10 de maig de 2017

Borsa de treball de personal de neteja

El termini de presentació de sol·licituds serà del 25 d’abril al 10 de maig 2017

Processos selectius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Convocatòria informadors/es turístics

Termini de presentació sol·licituds: del 2 al 15 de maig de 2017

Convocatòria animadors/es turístics

Termini de presentació sol·licituds: del 2 al 15 de maig de 2017

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]