Els processos selectius s’iniciaran un cop s’hagin aprovat les convocatòries per la Junta de Govern Local. Aquestes seran publicades al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Hi haurà un termini de 20 dies naturals (o el termini que estableixin les bases específiques) a partir de la última publicació, per presentar les instàncies a les OMACS de Miami i Mont-roig.

PROCESSOS EN CURS

Processos selectius de Nostraigua

Borsa de treball d’enginyer tècnic industrial

Termini de presentació sol·licituds: del 22 de febrer fins al 4 de març de 2016

Termini de presentació d’al·legacions: fins al 19 de març de 2016

Borsa de treball personal administratiu

Termini de presentació sol·licituds: del 22 de febrer fins al 4 de març de 2016

Termini de presentació d’al·legacions: fins al 19 de març de 2016

Borsa de treball de peons 

Termini de presentació sol·licituds: del 22 de febrer fins al 4 de març de 2016

Processos selectius EMSSA

 Borsa de treball de director/a llar d’infants

Termini de presentació sol·licituds:  17 de juny fins al 16 de juliol de 2016

Processos selectius de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

Convocatòria d’una plaça d’agent de la policia local

Termini de presentació sol·licituds: del 8 de juny fins al 18 de juny de 2016

Convocatòria d’una borsa de treball d’auxiliar d’atenció domiciliària

Convocatòria d’una borsa de treball de conserge

Convocatòria d’una borsa de treball de cap d’unitat de Serveis Socials

Convocatòria d’una borsa de treball de cap d’unitat de Cultura

Convocatòria d’una borsa de treball de Dinamitzador de Joventut

Convocatòria d’una borsa de treball de Tècnic Mitjà en Informàtica

Convocatòria d’una borsa de treball d’Auxiliar Administratiu