Eleccions al Parlament de Catalunya

Eleccions al Parlament de Catalunya 

VOT PER CORREU*

*MODALITAT DE VOT RECOMANADA DEGUT A LA SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA PROVOCADA PER LA COVID19

1. La sol·licitud de vot per correu es pot fer fins al dia 5 de febrer a les 14.00h

 • Per via telemàtica, amb certificat electrònic reconegut, a través del web Correos.es

És necessari disposar d’un certificat IDCAT (com obtenir-lo), T-CAT, DNI Electrònic  (obtenir DNI electrònic) o un certificat digital vàlid. 

 • Presencialment, entregant personalment l’imprès a qualsevol oficina de Correus. S’ha d’acreditar la identitat amb el DNI, el passaport o el carnet de conduir.

2. Recepció de la documentació electoral

  • L’Oficina del Cens Electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació per poder votar al domicili que s’ha indicat a la sol·licitud, no més tard del 7 de febrer.
  • El sobre conté la següent documentació:
   • El certificat d’inscripció en el cens.
   • Una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions convocades.
   • El sobre de votació.
   • Un sobre adreçat al president/a de la mesa en la qual correspon votar.
   • Un full explicatiu del procediment que s’ha de seguir
  • L’elector o electora ha de rebre personalment aquesta documentació, amb l’acreditació prèvia de la identitat.

3. Enviament del vot

   • En el moment que rebi la documentació electoral, la persona electora pot entregar a l’empleat de correus el sobre electoral dirigit a la mesa. L’empleat de Correus lliurarà a l’elector o electora un justificant acreditatiu del dipòsit de vot. D’aquesta manera s’evita haver d’anar més tard a una oficina de Correus.
   • Si l’elector o electoral ho prefereix, pot enviar el vot per correu certificat des d’una oficina de Correus i no més tard del 12 de febrer en horaris d’obertura habituals de les oficines de Correus i com a màxim a les 14.00 hores.

VOT PRESENCIAL

1. Consulteu el col·legi electoral que us correspon a la targeta censal que heu rebut a casa. En cas de dubte es pot fer la consulta a la pàgina web de l’INE. 

Col·legis electorals habilitats per a les eleccions al Parlament de Catalunya

El dia de les eleccions hi haurà un total de 15 meses repartides en 3 col·legis electorals:

– Pavelló poliesportiu de Mont-roig

– CEIP Marcel·lí Esquius

– Centre Polivalent de Miami Platja

Per qüestions d’espai i garantia de la seguretat, la mesa única de Les Pobles (01-02-U) s’ha dividit en dos (01-02-A i 01-02-B) que estaran ubicades al Poliesportiu de Mont-roig.

2. Es recomana portar el vot preparat des de casa per agilitzar les votacions (no llenceu la propaganda electoral que els partits trameten per correu a les llars i utilitzeu el material per a dur preparada la butlleta amb el vot desitjat al local electoral).

3. Consulteu la franja horària de vot recomanadaeviteu les hores de més afluència:

  • 09.00h a 12.00h: els col·lectius de risc.
  • 12.00h a 19.00h: els votants no pertanyents ni als col·lectius de risc ni en quarantena.
  • 19.00h a 20.00h: els col·lectiu de persones en quarantena –contagiats, contactes estrets i sospitosos.

4. Mesures per accedir als locals electorals:

– S’haurà de portar la mascareta en tot moment.

– Caldrà respectar la distància mínima d’un metre i mig.

– Caldrà fer ús del gel hidroalcohòlic.

– Les cues es faran al carrer i s’anirà entrant d’un en un per votar.

5. Mesures de protecció als col·legis electorals

– Els locals estaran ben ventilats en tot moment.

Es netejaran i desinfectaran sovint tots els espais, incloses les meses, les taules amb les paperetes i les cabines de votació.

– S’organitzaran circuits de sentit únic, per evitar el creuament de persones.

– Els membres de les meses no tocaran el document d’identitat dels votants en cap moment.

– Hi haurà responsables sanitaris que controlaran que les mesures es compleixin.

 

 

 

 

 

 

 

 


Més informació sobre les eleccions al Parlament de Catalunya a:

https://www.parlament2021.cat/