2007/02_PG-PMU – Pla de Millora Urbana PMU 02 “Bonmont”

Aprovat definitivament
En vigència: 11/06/2008
Creació: 03/07/2014

Documentació

2009/65 PG-PMU – Pla de Millora Urbana PMU 11 “Casalot Centre”

Aprovat definitivament
En vigència: 12/03/2014
Creació: 08/02/2013

Documentació