Participació ciutadana

El passat 9 de desembre de 2021 el Ple de l’Ajuntament de Mont-roig va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana. Aquest document esdevé el punt de partida per estructurar la participació ciutadana al municipi.

El reglament estableix el règim jurídic, els procediments i els mecanismes de participació ciutadana en l’àmbit competencial de l’ajuntament. És a dir, mitjançant aquest instrument es regula de quina manera es pot dur a terme la participació de la ciutadania al municipi, ja sigui a través de processos de consulta, de deliberació, d’implementació o d’avaluació de qualsevol assumpte relacionat amb les polítiques públiques del consistori.

Esquema participació ciutadana

 

Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. (descarrega’t el reglament)