Neteja i residus

SecomsaL’Ajuntament té signat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la neteja de la via pública i la recollida i tractament de residus. La gestió es duu a terme a través de l’empresa Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA).

Teu i NetTeu i Net és la secció de Secomsa que s’ocupa dels serveis de:
– Neteja de carrers
– Recollida de residus
– Gestió de les deixalleries

Neteja viÀria

La secció Teu i Net de Secomsa s’ocupa de la neteja viària. Es disposa de tres vehicles escombradors que fan la neteja dels dos nuclis de població i les urbanitzacions. El servei compta amb peons que realitzen tasques de neteja a peu. També es disposa d’un hidronetejador mòbil per la neteja dels contenidors amb aigua a pressió i detergent.

RECOLLIDA DE RESIDUS

La recollida selectiva permet classificar cada tipus de residu amb la finalitat de poder-los reciclar o tractar-los correctament. D’aquesta manera, s’aconsegueixen beneficis mediambientals, estalvi de recursos naturals i estalvi d’energia en la fabricació de nous productes.

Els darrers anys municipi ha anat implementant els contenidors soterrats. Cada una d’aquestes àrees, de menor impacte visual que els contenidors convencionals i amb menys olors, disposa d’un sistema de recollida selectiva de les fraccions de vidre, paper, envasos, fracció orgànica i rebuig. La seva ubicació està pensada perquè els veïns hagin de recórrer una distància màxima de 150 metres per dipositar la brossa. A més, es tracta d’un sistema que aconsegueix incrementar, significativament, el reciclatge, la recuperació i la reducció de les diferents fraccions, abaratint així també els costos derivats de tot el procés de gestió dels residus.

Aquest tipus de contenidors es concentren principalment als nuclis de les dues poblacions i a la zona del passeig marítim de Miami Platja.

Teu i Net també s’encarrega de la neteja i el manteniment de les àrees de contenidors i del buidatge de les papereres de places i carrers.

GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES

Tots aquells residus especials com ara pneumàtics, fluorescents, bateries, dissolvents, pintures, piles, voluminosos, mobles, metalls, olis, ordinadors o restes de construcció es poden portar a les deixalleries municipals.

Cada residu té una secció determinada de la deixalleria. Posteriorment s’envia a les plantes de tractament corresponents perquè siguin tractats i/o reciclats. La deixalleria és gratuïta pels ciutadans.

Deixalleria de Mont-roig
Camí dels Comellarets (accés des de la carretera T-323, al punt quilomètric 1,7)
Horari: de dilluns a divendres de 15 a 17.30 h. Dissabtes de 9h a 12.15 h

Horari d’estiu:

  • Matins: Dilluns a dissabte de 9 a 12.45 h
  • Tardes: Dilluns a divendres de 16 a 19 h
  • Dissabtes: De  9 a 12.45h

Deixalleria de Miami Platja
Avinguda de Veracruz (a la part posterior del cementiri de Miami Platja, polígon 17, parcel·la 74)
Horari: de dilluns a dissabte de 9 h a 12.15 h

Horari d’estiu:

  • Matins: Dilluns a dissabte de 9 a 12.45 h
  • Tardes: Dilluns a divendres de 16 a 19 h
  • Dissabtes: De  9 a 12.45h
BÚSTIA D’INCIDÈNCIES

La Regidoria de Recollida i Tractament de Residus, ha posat en marxa una bústia de correu electrònic per atendre les incidències que es detectin en matèria de recollida d’escombraries i neteja viària. L’objectiu és que els ciutadans puguin fer arribar de forma directa a l’Ajuntament totes aquelles queixes o suggeriments que tinguin en relació al servei. La direcció de correu electrònic és incidencies.teuinet@mont-roig.cat.