Assistència a la III trobada esportiva entre els centres educatius del municipi