Assistència a la Jornada Participativa (Fent barri, fem poble)