Assistència com a ponent a la “Jornada del Cercle d’Infraestructures”