Consell d’Administració Extraordinàri de l’EPE Nostreserveis