Reunió de treball (seguiment obres Av. de Barcelona)