Signatura de convenis amb entitats i esportites locals