A partir de demà serà obligatori l’ús públic de la mascareta en espais a l’aire lliure per tota la població a partir de 6 anys

A partir de demà serà obligatori l’ús públic de la mascareta en espais a l’aire lliure per tota la població a partir de 6 anys

  • Aquesta normativa remarca que el seu ús serà obligatori sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim 2 metres

L’ús de la mascareta protectora serà obligatòria en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim dos metres. Aquesta ordre, que ha publicat avui el BOE, entrarà en vigor aquest dijous 21 de maig i s’aplicarà durant tota la vigència de l’estat d’alarma per Covid-19 i les seves possibles pròrrogues. S’entendrà completa l’obligació mitjançant l’ús de qualsevol mena de màscara, preferentment les higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca.

Queden obligats a l’ús de màscares en els espais assenyalats les persones de 6 anys d’ara endavant.

L’obligació no serà exigible en els casos següents:

– Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de màscara (persones en les quals l’ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització).

– Desenvolupament d’activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la màscara.

– Causa de força major o situació de necessitat.

Tipologia mascaretes

En aquest document hi trobareu informació sobre les diverses tipologies de mascaretes que hi ha al mercat.

Descarrega PDF amb Guia Compres Mascaretes

Comparteix aquest article