Aquest dimecres comença el termini per la sol·licitud de preinscripció del batxillerat per l’alumnat que hagi cursat l’ESO en un institut diferent

Aquest dimecres comença el termini per la sol·licitud de preinscripció del batxillerat per l’alumnat que hagi cursat l’ESO en un institut diferent

• A l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig només hauran de fer-hi la sol·licitud els alumnes que vinguin d’altres centres.

Des d’aquest dimecres 27 de maig fins al 3 de juny comença el termini per demanar la sol·licitud per fer la preinscripció del batxillerat per l’alumnat que ha finalitzat quart d’ESO i que vol estudiar en un centre diferent del que han cursat durant el període de l’educació secundària obligatòria.

Per tant, els alumnes i les alumnes que han estudiat ESO a l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig no han de demanar de moment la sol·licitud de preinscripció, que s’ha de fer de forma telemàtica. Posteriorment, s’obrirà el període de matriculació i llavors sí que s’haurà de fer.

En canvi, l’alumnat que ha finalitzat ESO a l’Institut Miami, que de moment no ofereix els estudis de Batxillerat, ha de sol·licitar aquesta preinscripció a l’Institut Antoni de Ballester, si ho volen fer en aquest institut.
Més info: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat?moda=1

Opcions per demanar la sol·licitud
Hi ha 2 opcions per presentar la sol·licitud:

Sol·licitud electrònica. Cal identificar-se mitjançant un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC). Els alumnes que desitgin cursar Batxillerat a l’Institut Antoni Ballester han d’indicar el codi 43008638 Institut Antoni Ballester a la casella corresponent.

A través de correu electrònic. Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic. El tràmit de presentació de la sol·licitud amb suport informàtic s’acaba amb l’enviament per correu electrònic del resguard acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.
Només en els casos excepcionals en què no es pugui enviar per correu electrònic, es pot presentar el resguard de sol·licitud i/o la documentació sol·licitant cita prèvia per accedir al centre al telèfon 977838609 de 9 a 14 hores (del 27 de maig al 3 de juny).

Més info: https://view.genial.ly/5eb7baef639bfa0d0fdc3c72

Contacte Institut Antoni Ballester:
977838609 (de 9 a 14 hores) i al correu electrònic: e3008638@xtec.cat

Descarrega pdf amb full informatiu Institut Antoni Ballester. 

Comparteix aquest article