BASE posa en marxa un compte que permet agrupar o fraccionar pagaments

BASE posa en marxa un compte que permet agrupar o fraccionar pagaments

Els contribuents poden sol·licitar fins al 31 de desembre acollir-se a aquest nou servei que s’iniciarà el 2018

Els tributs es podran fraccionar sense interessos

Els tributs que es gestionen a través de BASE es podran agrupar o pagar de forma fraccionada a partir del 2018. Es tracta d’un nou servei que ha posat en marxa l’organisme autònom de la Diputació de Tarragona, que gestiona els ingressos de diversos municipis, entre ells els de Mont-roig del Camp.

Es tracta del Compte de Pagament Personalitzat que permet ajuntar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar el pagament en 9 mensualitats, de febrer a octubre, sense interessos.

La iniciativa, que és un compromís recollit al Pla d’Acció Municipal, és una petició que l’Ajuntament de Mont-roig del Camp havia fet de forma reiterada a BASE en els darrers dos anys i que finalment s’ha pogut materialitzar.

Els tributs que poden fraccionar-se o agrupar són l’impost d’activitats econòmiques (IAE), l’impost sobre béns immobles (IBI), de rústica i d’urbana, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, escombraries… excepte la taxa de subministrament d’aigua).

Destaca també que un mateix compte es poden reunir obligacions emeses per diferents ajuntaments i que els sol·licitants reben informació detallada del deute total, dels venciments i dels imports.

Es pot sol·licitar al web de Base o en qualsevol de les seves oficines

Les persones interessades en acollir-se al Compte de Pagaments Personalitzat poden demanar-ho de forma telemàtica a través del web de BASE o a les seves oficines, a Mont-roig al carrer del Sol, 10 (Tel. 977 837 969) i a Miami Platja a l’Avinguda Barcelona, 218 (Tel. 977 810 223).

La sol·licitud s’ha de fer a través del model 114 (descarrega document). Cal també que l’interessat s’identifiqui com la persona responsable del pagament i faciliti un compte corrent al mateix nom.

La documentació haurà de presentar-se com a màxim el 31 de desembre, per poder començar a pagar els tributs d’aquesta manera durant l’any següent.

Per més informació visita el web de BASE.

Descarrega’t el díptic informatiu.

Video informatiu Compte Pagament Personalitzat

Comparteix aquest article