Comença el període per realitzar les inscripcions del transport escolar als centres educatius del municipi

Comença el període per realitzar les inscripcions del transport escolar als centres educatius del municipi

 • Fins el 31 de juliol es poden fer el tràmits, preferentment de forma telemàtica, a través de diversos canals.

Des del dia 23 de juny fins el 31 de juliol de 2020 es poden fer les inscripcions pel transport escolar municipal de cara al proper curs escolar en tots els centre educatius del municipi: l’Institut Miami,  l’Escola Mare de Déu de la Roca, l’Escola Joan Miró, l’Escola Marcelí Esquius i els alumnes l’Institut Antoni Ballester i també de Cicles Formatius  .  Aquestes inscripcions s’han de fer de forma preferent telemàticament a partir de les següents modalitats:

 • Omplint la sol·licitud a la Seu Electrònica, https://mont-roig.eadministracio.cat
 • De manera telemàtica, amb l’assistència del personal de l’OMAC. Caldrà sol·licitar cita prèvia a l’enllaç https://mont-roig.eadministracio.cat/citaprevia.1
 • En cas que el tràmit no es pugui fer de forma telemàtica, quan el ciutadà/ana no disposi dels mitjans necessaris per fer la tramitació telemàtica, podran realitzar-la de forma presencial a les OMAC, sol·licitant cita prèvia a la web municipal https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ , enviant un correu a omac@mont-roig.cat o bé trucant al telèfon 977 83 70 05. Un cop sol·licitada la cita prèvia, caldrà assistir a l’hora de la cita a l’oficina corresponent i seguir les mesures de prevenció per entrar a l’equipament municipal: ús de mascareta obligatori, mantenir distància de seguretat, netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. A més, en el cas de les OMAC caldrà respectar l’aforament i les indicacions del personal municipal (5 persones màxim a les oficines de Miami Platja i 2 persones màxim a les de Mont-roig), no accedir-hi acompanyat/da, portar un bolígraf de casa i enviar prèviament la documentació per tramitar en format digital a educacio@mont-roig.cat.

Cal recordar que  l’usuari que tingui deutes de transport de cursos anteriors no podrà utilitzar l’autobús fins que liquidi el deute pendent.

La documentació que s’ha de portar és la següent:

 • Omplir la sol·licitud del servei de transport escolar i domiciliació bancària signat pel pare, mare o tutor legal de l’alumne/a, en el cas que sigui menor d’edat.
 • NIF/NIE o passaport del pare, mare o tutor legal.
 • DNI o NIE de l’alumne/a.
 • Número del compte bancari.
 • Llibre de família (només per aquelles famílies que inscriguin 2 o més usuaris en el servei de transport escolar).
 • Declaració de Renda 2019 o certificació negativa emesa per l’Agència Tributària (només per aquelles famílies que la renda per càpita dels membres de la unitat de convivència del 2019 no superi el Salari Mínim Interprofessional de 12.600 €). O bé, autoritzar a l’Ajuntament a fer les consultes necessàries en les plataformes d’intermediació de dades entre administracions públiques per a la tramitació de la sol·licitud.

 

Preu:

 • Tarifa: 1,50 €/alumne/dia lectiu

 

Tarifes reduïdes i exempcions:

Per gaudir de les tarifes reduïdes i les exempcions caldrà que els usuaris reuneixin els següents criteris:

 1. Alumnes escolaritzats al centre educatiu que els hi correspon per zonificació escolar.
 2. Alumnes que resideixin en un radi superior a un 1 quilòmetre del centre educatiu on estan escolaritzats.
 • Tarifa reduïda: 0,75 €/alumne/dia lectiu

Els usuaris que facin ús del transport escolar i reuneixin els criteris establerts, tindran dret a gaudir d’una reducció del 50% de la tarifa per a cada usuari inscrit en el servei.

 • Tarifa reduïda: 0,60 €/alumne/dia lectiu

Famílies amb 2 o més usuaris inscrits al servei de transport escolar

Les famílies que tinguin dos o més fills que facin ús del servei de transport escolar i reuneixin els criteris establerts, podran gaudir d’una reducció del 60% de la tarifa per a cada un dels usuaris inscrits en el servei, presentant juntament amb la sol·licitud, una còpia del llibre de família.

 • Gratuït (Exempcions)

Famílies amb ingressos inferiors al SMI

Els usuaris que facin ús del transport escolar i reuneixin els criteris establerts, seran eximits de les tarifes del transport els usuaris dels quals, la renda per càpita dels  membres de la unitat de convivència familiar del 2019 no superi el salari mínim interprofessional (12.600 €).

El cobrament del preu públic del servei de transport escolar es realitzarà mitjançant domiciliació bancària amb una periodicitat trimestral.

Comparteix aquest article