Comencen a treballar les 30 persones del Pla d’Ocupació Municipal

Comencen a treballar les 30 persones del Pla d’Ocupació Municipal

Pla d'Ocupació Municipal 2016

Pla d’Ocupació Municipal 2016

Desenvolupen tasques de jardineria, neteja i arranjament d’espais urbans

Tal i com tenia previst l’equip de govern, ja han començat a treballar les 30 persones del Pla d’Ocupació Municipal. Des d’aquest mes de febrer, les persones contractades treballen en la millora de la provisió de béns i serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament com són la jardineria, la neteja o l’arranjament d’espais públics urbans.

Per desenvolupar aquestes tasques els treballadors han estat organitzats en 4 grups. Un d’ells, format per 5 paletes, s’encarreguen d’arranjar les voreres deteriorades. Un segon grup format per 12 persones treballen en la neteja i adequació de zones verdes. Un tercer grup, de 5 persones, s’ocupen de la neteja i caracterització d’abocadors incontrolats al terme municipal i, finalment, 8 persones més, donen suport als jardiners de la brigada municipal en les tasques de poda de l’arbrat.

Pla d'Ocupació Munipal 2016

Pla d’Ocupació Munipal 2016

La durada dels contractes és de 2 mesos amb una retribució mensual de 850€ bruts. La iniciativa ha contemplat formació obligatòria inclosa en el contracte.

Per a la selecció de les persones contractades s’han tingut en compte aspectes com el currículum, l’experiència professional, la durada de la situació d’atur i les prestacions, les càrregues familiars i els col·lectius amb dificultats per a la inserció laboral.

Comparteix aquest article