Comencen les inscripcions pel transport escolar

Comencen les inscripcions pel transport escolar

foto_bus_municipal

Autobús municipal

Les sol·licituds es poden presentar del 13 de juny al 29 de juliol a les OMACs

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp  i el Consell Comarcal del Baix Camp gestionen el servei de transport escolar  amb l’objectiu de facilitar l’accés dels alumnes als centres públics existents al terme municipal, ateses les especials característiques de dispersió de l’assentament i la trama urbana de la població.

El període d’inscripcions comença aquest dilluns 13 de juny i finalitzarà el proper 29 de juliol. L’admissió d’usuaris fora d’aquest període, quedarà sotmesa a la disponibilitat de places buides al servei de transport.  Les sol·licituds es poden presentar a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà de Mont-roig i Miami Platja de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

Les rutes de transport escolar destinades a l’alumnat matriculat a l’Escola Mare de Déu de la Roca i l’alumnat de l’Institut Antoni Ballester que cursa ensenyaments postobligatoris, les gestiona directament l’Ajuntament mitjançant el servei de transport públic municipal de viatgers. D’altra banda, les rutes del servei de transport escolar destinades a l’alumnat matriculat a l’Escola Joan Miró, l’Escola Marcel·lí Esquius i l’alumnat d’ESO de l’Institut Antoni Ballester les gestiona el Consell Comarcal del Baix Camp.

En el següent enllaç trobareu especificades les autoritzacions i la documentació que cal aportar segons el centre educatiu de l’alumne.

http://mont-roig.cat/lajuntament/arees/educacio/servei-transport-escolar/

Pel proper curs es manté una tarifa de 0,75 €/alumne/dia lectiu, una tarifa reduïda de 0,60 €/alumne/dia lectiu per les famílies amb 2 o més usuaris inscrits i la gratuïtat per les famílies amb ingressos inferiors al Salari mínim interprofessional.

Comparteix aquest article