Es convoquen sis noves borses de treball

Es convoquen sis noves borses de treball

  • Les sol·licituds es poden presentar fins al dimecres 10 de maig

L’empresa municipal Nostreserveis obre sis borses de treball per cobrir les necessitats de personal que es puguin produir en els seus àmbits de gestió. Les convocatòries són de peons i xòfers per la brigada municipal, mestres i educadors/es per les llars d’infants, tècnic/a esportiu/va, monitor/a i auxiliar de lleure, especialista esportiu i personal de neteja.

Les sol·licituds es podran presentar des d’avui, dimarts 25 d’abril, fins al dimecres 10 de maig a les oficines de Nostreserveis, situades a l’Avinguda de Reus, 27 a Mont-roig i a les OMACs de 9 a 14 hores. Com a novetat, també es podran entregar telemàticament a través de la nova seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. Amb les sol·licituds caldrà presentar fotocòpia del DNI, currículum de la persona interessada, còpia compulsada dels títols, certificats, etc.

En el següent enllaç trobareu el model de sol·licitud i les bases específiques que regulen els processos selectius.

Comparteix aquest article