Dimecres 13 de maig comencen les preinscripcions per les llars d’infants municipals

Dimecres 13 de maig comencen les preinscripcions per les llars d’infants municipals

  • El període de presentació de sol·licitud de preinscripció per les llars d’infants municipals Petete de Miami Platja i Mare de Déu de la Roca de Mont-roig serà del 13 al 22 de maig de 2020.

La preinscripció es realitzarà telemàticament preferentment, enviant la documentació corresponent a l’adreça oficial de la Llar d’Infants escollida:

Llar d’infants Petete de Miami Platja (977 170348  – 626764072)

Email: e3010013@xtec.cat  

Llar d’infants Mare de Déu de la Roca de Mont-roig.   (977 837419 – 647539663)       

Email: e3008377@xtec.cat

La preinscripció de la sol·licitud es considerarà formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. La Llar d’Infants contestarà aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, les llars d’infants organitzaran la presentació de sol·licituds assignant una cita prèvia per presentar presencialment les sol·licituds. El període per presentar-les presencialment seran els dies 20, 21 i 22 de maig de 2020. Els propers dies s’informarà a la web de l’Ajuntament de les instruccions per la utilització de l’eina telemàtica de les cites prèvies. Tot i així, els centres preveuran la gestió telefònica de les cites prèvies, des del primer dia del termini de presentació telemàtica per aquelles persones que no puguin fer ús de l’eina telemàtica.

Amb l’obertura de la Llar d’Infants per al tràmit de preinscripció només està prevista la utilització dels espais imprescindibles per al treball administratiu. Per tant, no serà possible realitzar les visites a les instal·lacions.

Documentació i criteris de prioritat

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/documentacio/

  • Sol·licitud
  • Copia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • Copia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora)
  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania (si escau)
  • Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (si escau).
  • Còpia del títol de família nombrosa o monoparental vigent. (si escau)

Àrees d’influència

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/consulta-centre/

 

Tota la informació sobre preinscripció es pot trobar a la web de la Generalitat:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/infantil-0-3/

Comparteix aquest article