El ministeri d’educació convoca les beques per a cursar el grau d’animació sociocultural que es farà al municipi

El ministeri d’educació convoca les beques per a cursar el grau d’animació sociocultural que es farà al municipi

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha convocat les beques per al curs 2015-2016 per a estudiants que cursen estudis post obligatoris. Entre ells el Curs de Formació de Grau Superior d’animació sociocultural i turística, especialitzat per al sector dels càmpings, que es cursarà al nostre municipi.

La beca bàsica que atorga el Ministeri és de 200 € dels 360 que costa el curs. Cal recordar, a més, que l’Ajuntament també ha anunciat ajudes per a que cap persona que vulgui cursar aquest grau es quedi sense matricular-se per qüestions econòmiques. 

Per altra banda, cal tenir en compte que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha bonificat el cost del curs en els següents casos:

Bonificació del 50%:

a) Per a les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals.

b) Per a les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació , Cultura i Esport.

Estan exemptes del preu públic:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o

superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

e) Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció.

f) Les persones víctimes de violència de gènere.

 

Preinscripció i matrícula

Els interessats en cursar aquest grau de dos anys de durada, pioner i únic a tot Espanya, i que compta amb pràctiques remunerades, poden acollir-se al termini de preinscripció extraordinari del 7 al 9 de setembre. Les matrícules es podran fer el 21 i 22 de setembre.

Podeu consultar tota la informació sobre la preinscripció AQUÍ.

També podeu informar-vos sobre altres beques que ha convocat el Ministeri per cursar estudis post obligatoris, tant universitaris com no universitaris.

Imatge portada

animacio_torre_del_sol.jpg

Comparteix aquest article