El Pla Estratègic de Turisme proposa una vuitantena d’accions

El Pla Estratègic de Turisme proposa una vuitantena d’accions

Reunió de la Taula de Turisme

La Taula de Turisme ha validat el document final que ha de servir de full de ruta pels pròxims anys

L’equip de tècnics del Parc Científic de Turisme i Oci de la URV ja ha lliurat a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp el document del Pla Estratègic de Turisme que ha redactat en el darrer any i que contempla una vuitantena d’accions per executar en els pròxims anys.

El Pla Estratègic de Turisme Mont-roig Miami 2018-2025 que ha impulsat la Regidoria de Turisme i l’oficina del Pla de Barris de la Florida de Miami Platja, té com a objectiu fixar les pautes a seguir per millorar la imatge turística del municipi i crear productes específics que li donin valor. En total, el pla ofereix 80 accions, algunes de les quals s’adrecen al global del municipi i del seu funcionament i d’altres són específiques del sector turístic. Totes elles estan detallades per descripció, import, calendari d’execució i indicadors de seguiment.

Entre altres qüestions, aquest pla recomana una major inversió pressupostària a l’àrea de Turisme, que és fonamental per a poder desenvolupar les accions futures. Les accions van encaminades a diversos àmbits, des d’impulsar el sentiment de pertinença al municipi a la continuació de la remodelació de l’Avinguda Barcelona a partir de les següents fases que s’estan executant; la construcció d’una via verda per l’actual traçat ferroviari de la costa un cop aquest sigui desmantellat; impulsar una nova oferta hotelera de qualitat amb hotels de 4 estrelles a Miami Platja i també amb hotels rurals a Mont-roig; enfortir els usos recreatius de les platges durant tot l’any; la promoció de les activitats nàutiques i continuar impulsant Joan Miró com a atractiu cultural aprofitant l’empenta de l’obertura del Mas Miró.

Validat per la Taula de Turisme

El resultat final ha estat validat per la Taula de Turisme, que es va crear a mitjans mes de maig del 2017 i que està formada per representants de l’Ajuntament, del sector turístic local, proposats per tots els grups municipals, la Fundació Mas Miró i la Universitat Rovira i Virgili. La Taula de Turisme ha servit com a plataforma d’interlocució per a l’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Turisme desenvolupat a través d’un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili.

La primera fase del Pla Estratègic ha consistit en l’elaboració d’una diagnosi rigorosa sobre la situació econòmica de Mont-roig del Camp en general i del sector turístic en particular (en aquest cas amb una atenció especial al barri de la Florida de Miami Platja on es concentra bona part de l’activitat). D’aquí n’han sortit 2 documents, un d’ells és la diagnosi socioeconòmica del municipi i una altre específic pel barri de La Florida. Per a la seva elaboració s’han dut a terme diverses entrevistes amb els principals agents econòmics i socials del municipi.

La segona fase ha consistit en l’elaboració del Pla d’Actuacions que caldria desenvolupar a mitjà i llarg termini. A més han presentat un estudi de benchmarking en què es proposen bones pràctiques turístiques que es desenvolupen actualment a destinacions que comparteixen una realitat similar amb Mont-roig i Miami Platja.

L’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Turisme, és una actuació que forma part del Projecte d’intervenció Integral del barri de La Florida de Miami Platja, que s’ha ampliat en aquest cas a tot el municipi, i un dels compromisos de l’Ajuntament per aquest mandat, inclòs en el Pla d’Acció Municipal 2016-2019.

Pla Estratègic de Turisme Mont-roig Miami 2018-2025

Comparteix aquest article