El Ple de l’Ajuntament aprova l’adhesió a la Xarxa Mai Més de l’Amical de Mauthausen

El Ple de l’Ajuntament aprova l’adhesió a la Xarxa Mai Més de l’Amical de Mauthausen

Ple de setembre de 2022 de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

  • També es va aprovar inicialment la cessió, per un període de 30 anys, de la finca on l’Assemblea local de la Creu Roja duu a terme la seva taca solidària  

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Mont-roig del camp, celebrat el dimecres 14 de setembre, va aprovar , per unanimitat, l’adhesió del municipi a la a la Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme Mai Més de l’Amical de Mauthausen. La proposta d’incorporació de Mont- roig de Camp en aquest projecte significa poder participar conjuntament amb l’Amical de Mauthausen en la tasques de sensibilització, de divulgació, de prevenció i amb la recerca històrica dels deportats i deportades de la localitat, amb la implicació amb altres entitats culturals i cíviques, especialment amb els instituts del municipi, IES Antoni Ballester i IES Miami Platja i definir conjuntament un programa d’activitats que faci de la nostra societat una societat més justa, solidària, tolerant i lliure de feixisme.

Recordem que el Ple de l’Ajuntament, de data 13 d’abril de 2022, va acordar per unanimitat instal·lar un llambordí “Stolperstein” en record de Salvador Bru i
Marcó, deportat i assassinat al camp de concentració de Mauthausen-Gusen, en l’indret que prèviament es consensuï amb els seus familiars, així com adherir-se a la xarxa ‘Mai Més” promoguda per l’Amical Mauthausen i promoure activitats de sensibilització entre les entitats i els centres educatius per recordar i educar en el respecte a la vida i el rebuig a qualsevol ideologia totalitària.

En aquest sentit, l’adhesió a la “Xarxa de Memòria i Prevenció del Feixisme Mai Més”, i la posterior signatura de conveni amb l’Amical Mauthausen,  és un dels passos per tirar endavant aquesta iniciativa, que té el seu origen en una moció del grup municipal ERC -MES arran del treball i la investigació que es va fer des de  l’Institut Antoni Ballester sobre la vida d’aquest mont-rogenc.  Salvador Bru i Marcó va ser soldat republicà a la Guerra civil, que va haver d’exiliar-se a França i va ser capturat pels alemanys i conduit al camp de concentració. Al 1941 va ser assassinat al camp annex de Gusen.

Cessió a l’Assemblea local de la Creu Roja

Per altra banda, també per unanimitat, el plenari va acordar cedir a l’Assemblea local de la Creu Roja una part de la finca urbana situada a l’Avinguda de Barcelona, número 11, del nucli urbà de Miami Platja, des d’on aquesta entitat sense ànim de lucre duu a terme la seva tasca solidària.

La cessió, que és gratuïta serà per un període de 30 anys. Prèviament, el plenari va aprovar l’alteració jurídica d’aquest bé que ha passat de bé de domini públic a bé patrimonial. En la mateixa línia, també va aprovat la desafectació de la planta baixa i part del soterrani del CAP de Miami Platja que també passa de ser un bé de domini públic a un bé patrimonial

Finalment, al plenari també es va donar compte de l’acompliment dels terminis previstos a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de mesures de lluita contra la morositat i de l’informe sobre l’execució trimestral del Pressupost corresponent al segon trimestre de 2022.

Aquests punts de l’ordre del dia i els precs i preguntes es poden escoltar a la retransmissió de la sessió del següent enllaç:

Ple ordinari de setembre 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Q4lPjZ9W1Oo&t=2445s

 

Comparteix aquest article