El Ple de l’Ajuntament deix en suspensió la tramitació de llicències i plans urbanístics a l’entorn de l’avinguda de Barcelona i de la via del tren

El Ple de l’Ajuntament deix en suspensió la tramitació de llicències i plans urbanístics a l’entorn de l’avinguda de Barcelona i de la via del tren

  • L’objectiu és que no es modifiquin les condicions urbanístiques actuals mentre es realitza un estudi sobre quin ha de ser el futur d’aquesta zona clau de Miami Platja

Àmbit d’afectació de la suspensió de llicències

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp, a través dels dos últims plens, ha aprovat deixar en suspensió la tramitació de figures de planejament i llicències urbanístiques al voltant de l’avinguda de Barcelona i entre la via del tren i la línia de costa. La mesura s’adopta per tal de no canviar les condicions urbanístiques actuals mentre es realitza un estudi que ha de proposar modificacions del planejament, coherents amb la gran millora urbanística que suposa per al nucli de Miami Platja la transformació de la carretera nacional i la futura desaparició de la línia ferroviària. Tot plegat amb l’objectiu de dinamitzar urbanísticament aquest àmbit i permetre-hi un nou model de creixement més sostenible.

L’àmbit de suspensió inclou els solars que limiten amb l’avinguda Barcelona i la totalitat dels terrenys que hi ha entre aquesta i la via del tren, d’una banda, i l’àmbit situat entre la via del ferrocarril i la zona de domini públic marítim terrestre, entre l’estany Gelat i fins l’alçada del Parc de la Pèrgola de Platja Cristall.

El termini de la suspensió serà inicialment d’un any i no podrà ampliar-se a més de 2 anys. Aquesta suspensió no afecta les obres de rehabilitació ni els procediments de concessió de llicència iniciats amb anterioritat a la publicació de l’acord de suspensió previstos en l’article 71 de la Llei d’urbanisme. A més, aquesta resolució de suspensió podrà ser aixecada, totalment o parcialment, en qualsevol moment per acord plenari.

L’estudi d’idoneïtat urbanístic i territorial de la transformació de l’avinguda Barcelona i entorns l’està portant a terme el despatx d’arquitectura Jornet Llop Pastor de Barcelona, responsable de plans de desenvolupaments urbanístics de municipis com Montmeló, Valls, Sant Adrià del Besòs o Tortosa.

Comparteix aquest article