El Ple dona compte de la liquidació del pressupost municipal del 2017

El Ple dona compte de la liquidació del pressupost municipal del 2017

  • El tancament de l’exercici suporta indicadors positius que acrediten la bona salut econòmica de l’Ajuntament
  • S’aprova una moció del grup municipal d’Esquerra per demanar, entre d’altres, l’alliberament dels presos polítics

Sessió plenària de data 11 d’abril de 2018

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, celebrat aquest migdia, ha donat compte de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2017 i ha presentat els diversos indicadors que defineixen la situació econòmica del consistori.

En aquest sentit, el període mig de pagament se situa en 1,71 dies, inferior als 30 dies que marca la normativa. El resultat pressupostari és de 1,3 milions positius i el pendent de cobrament 9,3 milions d’euros, que ha anat baixant des del 2014, gràcies a l’esforç de recaptació i millora de la situació econòmica del municipi. Pel que fa al romanent de tresoreria se situa en 3,38 milions d’euros, que torna a pujar, en la línia dels darrers exercicis i que augmenta respecte el 2016, en 838.000 euros. Destaca, a més, que l’estalvi net és positiu en un 9,76%. També cal remarcar que el nivell d’endeutament és del 71,9% i està per sota del 110%, que és el màxim previst, no existint despeses sense consignació pressupostària.

Amb aquests indicadors, el regidor d’Hisenda Juan Gallardo ha fet una valoració positiva de la liquidació del pressupost, assegurant que aquests determinen que la salut econòmica de l’Ajuntament és molt bona.

D’altra banda, el plenari també ha donat compte de l’aprovació d’un pla pressupostari a mig termini pel període 2019 – 2021. Es tracta d’una figura que reclama Hisenda a les administracions locals quan es produeix incompliment de la regla de la despesa, tal i com ha explicat el regidor a les crítiques del grup municipal del PDeCAT. Es tracta d’una qüestió molt tècnica que han de complir fins i tot les administracions sanejades. Aquest incompliment, segons Gallardo, ha estat puntual i s’ha produït per la necessitat de contemplar en els comptes de l’Ajuntament del 2017 les inversions del Pla de Barris i no perdre el finançament de la Generalitat.

En el torn de mocions, el plenari ha aprovat una moció presentada pel grup municipal d’Esquerra per demanar “l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’Estat espanyol” que ha obtingut 7 vots a favor, 5 en contra i 2 abstencions.

Finalment, preguntat per l’oposició, la regidora de Cultura i l’alcalde han contestat sobre el tancament del Centre Miró coincidint amb l’obertura del Mas Miró el pròxim 20 d’abril, tal i com han sol·licitat els hereus del pintor, que administren el dret d’ús del seu nom i la seva obra. La regidora Núria Esquius ha explicat que l’Església Vella, a banda de continuar sent un punt d’informació turística, mantindrà el seu caràcter cultural i albergarà exposicions i actes d’entitats del poble, que ja s’han començat a programar. Per altra banda, l’alcalde Fran Morancho ha explicat que el projecte del Mas Miró contempla una ruta treballada conjuntament amb l’Ajuntament, que començarà al Mas i finalitzarà al nucli antic, en concret a la plaça de Joan Miró on el pintor va rebre un homenatge del poble el 1979, i a l’Església Vella, on els visitants podran contemplar el tapís que els hereus van cedir al poble de Mont-roig.

Comparteix aquest article