Es dobla la xifra d’usuaris/es dels gimnasos municipals després de les millores i del nou servei de monitoratge i assessorament individualitzat

Es dobla la xifra d’usuaris/es dels gimnasos municipals després de les millores i del nou servei de monitoratge i assessorament individualitzat

  • Sala de ciclisme a Miami Platja.

    Els usuaris únics han passat de 290 el mes de gener de 2022 als 617 en finalitzar el primer mes de l’any 2023

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha presentat les dades d’utilització de les instal·lacions municipals dels últims 12 mesos, de les quals se’n desprèn que el 2022 ha estat un any molt positiu, ja que s’ha doblat el nombre d’usuaris i usuàries dels gimnasos respecte fa 12 mesos. En concret, s’ha passat de 290 usuaris/usuàries a finals de gener de 2022 al 617 del mes de gener del 2023. Aquest gran increment cal vincular-lo a les millores que hi ha hagut a les instal·lacions i també al nou servei de monitoratge a través d’una empresa externa, així com l’atenció personalitzada a les sales de fitness que ofereix el personal de la mateixa Àrea d’Esports. A més, molts usuaris i usuàries aposten per la fidelització, duplicant els abonaments trimestrals que han passat de 75 ara fa un any als 155 del primer trimestre del 2023.

En concret, l’increment cal situar-lo a partir del mes de març, que és quan va començar a operar la nova empresa que s’encarrega del monitoratge de les classes dirigides d’últimes tendències i l’assessorament individualitzat sense cost afegit que s’ofereix a les sales de fitness. Aquesta millora en la gestió ha anat en paral·lel a l’ampliació dels gimnasos municipals de Mont-roig i de Miami Platja, amb més bicicletes a les sales de ciclisme, una nova sonorització i el servei de classes virtuals a través dels nous projectors.

La gent gran aposta per l’esport

L’altre gran creixement d’aquest 2022 cal buscar-lo en les sessions dirigides a la tercera edat, que era un dels grans objectius de l’Àrea d’Esports. Aquests han passat de poc més de 65 participants entre els dos nuclis, a 210, triplicant, per tant, els usuaris i usuàries que s’han apuntat a les diverses activitats: Gim d’or, Gim suau i la proposta Caminem. Aquesta gran participació de gent gran ha requerit, fins i tot, que s’hagin hagut de desdoblar algunes activitats a Miami Platja.

Comparteix aquest article