Evolució de les obres de la Plaça Miramar

Evolució de les obres de la Plaça Miramar

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp us informa de les novetats amb relació a l’obra de  remodelació de la plaça Miramar de Mont-roig que s’està executant des de fa unes setmanes.

  • En aquests moments s’estan acabant els treballs de reposició de clavegueram al carrer del Sol. En els pròxims dies està previst que l’empresa constructora refaci els pluvials  i la xarxa d’aigua.
  • La setmana vinent està previst obrir rases al carrer de Riba i Mestre. Aquests treballs replicaran els que s’estan fent al carrer del Sol amb una previsió d’execució de 10 dies.
  • En cop acabin els treballs als dos carrers anteriors (Riba i Mestre i del Sol) es farà la demolició del carrer de la Pobla d’en Taudell, que actualment continua obert per garantir la circulació de vehicles a través de la plaça.
  • L’empresa que executa l’obra preveu que al voltant de les festes de Nadal als carrers de l’àmbit de l’obra s’hagin tapat les rases i s’hagi col·locat la primera capa de paviment. Posteriorment, els treballs consistiran en la pavimentació de la segona capa i les obres al centre de la plaça amb els acabats finals de jardineria, senyalització i mobiliari urbà.

 

Comparteix aquest article