Informació calendari del contribuent 2016

Informació calendari del contribuent 2016

Calendari del contribuentEn aquest calendari s’indiquen els dies d’inici i finalització del termini de pagament dels diferents tributs (IBI, activitats econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica, aigua…)

Els tributs es poden fer efectius en aquelles entitats bancàries que tinguin conveni amb BASE – Gestió d’ingressos o bé a través de la domiciliació. Per tal que la domiciliació tingui efecte en l’any en curs heu de tramitar l’ordre de domiciliació almenys un mes abans d’iniciar-se el període de pagament voluntari del tribut. Si l’ordre arriba en data posterior la domiciliació es farà efectiva però tindrà efectes al període o any següent.

Cal recordar que el fraccionament del pagament de l’IBI permet pagar-lo en tres rebuts sense cap recàrrec.

Per més informació podeu adreçar-vos a les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà.

Calendari del contribuent 2016 en pdf

Comparteix aquest article