Ja es poden demanar les tarifes reduïdes de les llars d’infants municipals pel curs 23/24 pels nivells de 0 a 2 anys

Ja es poden demanar les tarifes reduïdes de les llars d’infants municipals pel curs 23/24 pels nivells de 0 a 2 anys

  • La sol·licitud s’ha de fer través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp informa que des d’aquest dilluns 3 de juliol ja es poden sol·licitar a través de la Seu electrònica les tarifes reduïdes de les llars d’infants municipals (Petete de Miami Platja i Mare de Déu de la Roca de Mont-roig) pel curs 2022-2023 pels nivells de 0-1 i de 1-2 anys. La sol·licitud s’ha de fer a través de la seu electrònica, en concret en aquest enllaç: https://mont-roig.eadministracio.cat/catalog/t/d2690537-fb8a-4236-a082-69a797204111

En cas que el tràmit no es pugui fer de forma telemàtica, quan el ciutadà/ana no disposi dels mitjans necessaris per fer la tramitació, podrà realitzar-la de forma presencial a les OMAC. Abans caldrà demanar cita prèvia a la web municipal https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ o bé al telèfon 977 17 28 65.

Per acollir-se a la reducció de la tarifa es demana estar empadronat en el municipi de Mont-roig del Camp. L’empadronament ha d’afectar, no només a l’infant matriculat a la llar d’infants municipal, sinó també qui tingui i exerceixi la seva pàtria potestat. Les famílies del municipi que es poden beneficiar de les tarifes reduïdes són les que acreditin família nombrosa o família monoparental, o que l’alumne matriculat té un grau de discapacitat del 33% o superior.

Gratuïtat del nivell l2

Cal recordar que la Generalitat va aprovar l’any passat la gratuïtat de l’escolarització per a les famílies de la línia l2 a les escoles bressol públiques del país. Aquesta mesura té com a objectiu afavorir tant els infants com la societat. Els beneficis per als infants són de caràcter pedagògic (desenvolupament de la personalitat, les capacitats, les habilitats socials i les actituds positives cap a l’aprenentatge) i també de caràcter social (conciliació i compensació de les desigualtats d’origen mitjançant un accés amb condicions d’igualtat).

Comparteix aquest article