L’administració electrònica serà obligatòria per empreses i entitats a partir del 2 d’octubre

L’administració electrònica serà obligatòria per empreses i entitats a partir del 2 d’octubre

  • L’Ajuntament ha engegat una campanya informativa destinada a les empreses i entitats locals
  • L’objectiu és ajudar-les a adaptar-se als canvis normatius que obliguen a utilitzar mitjans electrònics per relacionar-se amb les administracions públiques

Portal de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha iniciat una campanya de comunicació específica per a entitats i empreses del municipi per informar sobre els canvis normatius que afecten la relació que les persones jurídiques han de mantenir amb l’administració.

La nova legislació determina que les empreses i les entitats estan obligades a utilitzar mitjans electrònics per efectuar tràmits amb les administracions públiques.  Això vol dir que quan vulguin realitzar qualsevol tràmit amb l’Ajuntament, ho hauran de fer a través de la Seu Electrònica a l’adreça mont-roig.cat/seu-electronica. En aquest lloc s’hi poden trobar tots els tràmits de l’Ajuntament i la informació per identificar-se mitjançant certificats digitals reconeguts, com el nou sistema IdCAT mòbil o el sistema Clave PIN. És molt important tenir en compte que a partir del 2 d’octubre d’aquest any l’Ajuntament ja no podrà acceptar cap document en paper per part de les entitats o empreses.

Registre de Grups d’Interès

Les entitats i empreses també s’han d’inscriure al Registre de Grups d’Interès en cas que es vulguin reunir amb els càrrecs electes. Així ho estableix l’article 47 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La inscripció en aquest registre es duu a terme al web de la Generalitat de forma telemàtica.

Suport i informació

En qualsevol cas, l’Ajuntament oferirà tota la informació i suport que siguin necessaris perquè les entitats i empreses puguin adaptar-se a les noves normatives. Per això posa a la seva disposició el correu innovacio@mont-roig.com i el telèfon de l’Ajuntament 977837005 extensió 161, corresponent al Departament d’Innovació, modernització i excel·lència administrativa.

S’amplien els mètodes d’identificació digital

D’altra banda, l’Ajuntament està ampliant els mètodes d’identificació digital. Així, a més del DNI electrònic, el certificat idCAT i els certificats que atorguen la la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o l’Agencia Tributaria, també es podrà utilitzar l’idCAT mòbil i el CLAVE PIN.

idCAT MÒBIL És un sistema d’identificació i signatura electrònica a través de dispositius mòbils orientat a la ciutadania i basat en l’enviament d’una contrasenya d’un sol ús al mòbil. El procés de registre en línia és accessible des de l’adreça https://idcatmobil.seu.cat.

CLAVE PIN És un sistema de contrasenya de validesa limitada en el temps, orientat a usuaris que accedeixen esporàdicament als serveis. L’app Cl@ve PIN està disponible per a baixar gratuïta a APP Store i Google Play.

Comparteix aquest article